229-0270/02 – Denní osvětlení a proslunění budov (DaPB)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFS, FASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER506 Ing. Marcela Černíková, Ph.D.
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 10+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti si prohloubí odborné znalosti a dovednosti z oblasti denního osvětlení a proslunění budov. Po absolvování předmětu student dokáže řešit základní úlohy a provádět výpočty a posudky denního osvětlení a proslunění. Student se seznámí s jednoduchými grafickými metodami výpočtu i se složitějšími simulačními výpočtovými programy (BuildingDesign s moduly WDLS, SunLis). A dále získá praktické znalosti s měřením denního osvětlení ve vnitřním prostoru budov.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Posluchači se seznámí s problematikou stavební světelné techniky. Naučí se pracovat se základními veličinami v oblasti výpočtů denního osvětlení a proslunění budov. Získají poznatky z oblasti legislativy a hodnocení denního osvětlení budov.

Povinná literatura:

KAŇKA, J. Stavební fyzika 1 : zvuk a denní světlo v architektuře. 1. vyd. Praha, ČVUT, 2003. VAVERKA, J. a kol. Stavební fyzika 1. VUT Brno, 1998. ČSN 73 0580 –1 Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky. ČNI Praha, 2007. ČSN 73 0580 –2 Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov. ČNI Praha, 2007.

Doporučená literatura:

BYSTŘICKÝ, V. Osvětlení. Skripta ČVUT Praha. 1993, ISBN 80-01-00832-0. RYBÁR, P. a kol. Denní osvětlení a oslunění budov. 1. vyd., Brno, ERA, 2002.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student vypracuje zadané programy podle individuálních zadání.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Legislativní rámec techniky prostředí. 2. Stav prostředí – faktory ovlivňující venkovní a vnitřní prostředí budov. 3. Legislativa v oblasti tepelně technického a energetického hodnocení budov 4. Tepelně technické vlastnosti budov - prostup tepla, tepelné ztráty. 5. Vytápění - konvektivní, návrh otopných soustav. 6. Vytápění - sálavé, velkoplošné panely, světlé a tmavé zářiče. 7. Legislativa v oblasti osvětlení budov. 8. Denní osvětlení - základní pojmy, vlastnosti, požadavky. 9. Umělé osvětlení - základní pojmy, parametry světelných zdrojů. 10. Zvuk a hluk - základní pojmy v oblasti šíření hluku. 11. Základní veličiny v akustice, decibelové stupnice, hluková kritéria. 12. Legislativa v oblasti hodnocení hluku. 13. Akustické zdroje, šíření hluku a prostředky snižování hluku. 14. Měření hluku ve venkovním a vnitřním prostoru budov.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.