229-0271/02 – Měření akustických veličin (Mav)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZDR074 Ing. Naďa Kudělová, Ph.D.
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zvýšení praktické dovednosti studentů oboru - seznámení s měřícím zařízením, principy měření hluku a dalšími akustickými veličinami, praktická akustická měření.

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět zahrnuje praktická měření jednotlivých praktických akustických ůloh - měření hladin hluku ze stacionárních zdrojů ve venkovním prostředí, měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí, měření doby dozvuku.

Povinná literatura:

KAŇKA, J. Akustika v stavebních objektů, Praha: ČVUT, 2009, ISBN 978-80-7366-140-3. SMETANA, CTIRAD, ET AL. Hluk a vibrace: Měření a hodnocení. 1. VYDÁNÍ. PRAHA: MTT, 1998. 188 S. ISBN 80-901936-2-5.

Doporučená literatura:

SKOTNICOVÁ, I, ŘEZÁČ, M. A VAVERKA, J. Odhlučnění staveb. PRVNÍ VYDÁNÍ. BRNO: ERA, 2006. 132 S. ISBN 80-7366-070-9. Platná legislativa - zákony a normy.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Výstupem semestrální práce bude zpracování protokolů z měření akustických veličin.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do měření akustických veličin, terminologie. 2. Stavební akustika, požadavky, příklady měření. 3. Hladiny akustických veličin. 4. Zvukoměr, zvuková pole, kalibrace zvukoměru. 5. Metody měření zvuku. 6. Akustické vlastnosti materiálů. 7. Možnosti snižování hluku. 8. Ukázky měření v akustické komoře VŠB-TU Ostrava. 9. Měření vzduchové neprůzvučnosti dělicích konstrukcí. 10. Měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti in-situ v experimentálním domě. 11. Měření hladin hluku, monitoring dopravního hluku. 12. Měření doby dozvuku v sálech. 13. Rekapitulace. 14. Uzavření předmětu měření akustických veličin.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.