229-0272/01 – Technika prostředí (TP)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOZ171 Ing. Michaela Černínová, Ph.D.
CHU0019 Ing. Blanka Chudíková
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti si prohloubí odborné znalosti a dovednosti z oblasti tepelného chování budov, vytápění, denního osvětlení a stavební akustiky. Po absolvování předmětu student dokáže řešit základní úlohy a provádět výpočty a návrhy vytápění budov, energetické náročnosti budov, posudky denního osvětlení a stavební akustiky. Student se seznámí s jednoduchými grafickými metodami výpočtu i se složitějšími simulačními výpočtovými programy (Teplo, Ztráty, Energie, WDLS, SunLis). A dále získá praktické znalosti s měřením hluku ve venkovním i vnitřním prostoru budov.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Posluchači se seznámí s problematikou popisu stavu vnitřního a vnějšího tepelného prostředí budov, vytápění a tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a budov, konvektivního a sálavého vytápění, se základními pojmy v akustice, metodami měření hluku a snižování hlukové zátěže, s pojmy v oblasti světelné techniky.

Povinná literatura:

VYORALOVÁ, Z. Technická zařízení budov a infrastruktura sídel I, Vnitřní plynovod a vytápění. ČVUT v Praze, 2019. ISBN 978-80-01-06095-7. JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, I., M. KRAUS a P. NOVÁKOVÁ. Budovy a prostředí: Adresná identifikace, analýza výskytu a metodologie optimalizace vybraných složek vnitřního prostředí budov. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2018, 278 s. ISBN 978-83-63767-31-0. KAŇKA, J. Stavební fyzika 3. Akustika pozemních staveb. ČVUT Praha. 2015. ISBN 978-80-01-05674-5.

Doporučená literatura:

BYSTŘICKÝ, V. Osvětlení. Skripta ČVUT Praha. 1993, ISBN 80-01-00832-0. PAPEŽ, K. Technická zařízení budov II – vytápění – cvičení. Skripta ČVUT Praha. NOVÝ, R. Hluk a chvění. Skripta ČVUT Praha. 2009, ISBN 978-80-01-04347-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student vypracuje zadané programy podle individuálních zadání.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Legislativní rámec techniky prostředí. 2. Stav prostředí – faktory ovlivňující venkovní a vnitřní prostředí budov. 3. Legislativa v oblasti tepelně technického a energetického hodnocení budov 4. Tepelně technické vlastnosti budov - prostup tepla, tepelné ztráty. 5. Vytápění - konvektivní, návrh otopných soustav. 6. Vytápění - sálavé, velkoplošné panely, světlé a tmavé zářiče. 7. Legislativa v oblasti osvětlení budov. 8. Denní osvětlení - základní pojmy, vlastnosti, požadavky. 9. Umělé osvětlení - základní pojmy, parametry světelných zdrojů. 10. Zvuk a hluk - základní pojmy v oblasti šíření hluku. 11. Základní veličiny v akustice, decibelové stupnice, hluková kritéria. 12. Legislativa v oblasti hodnocení hluku. 13. Akustické zdroje, šíření hluku a prostředky snižování hluku. 14. Měření hluku ve venkovním a vnitřním prostoru budov.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V rámci ISP lze s vyučujícím domluvit individuální účast na cvičeních (lze řešit individuálními konzultacemi). Požadavky na vypracování programů, započitatelné písemné práce a zkoušky zůstávají stejné jako u standardních studijních plánů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení AET K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PEN K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení PGT K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní