229-0272/02 – Technika prostředí (TP)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti si prohloubí odborné znalosti a dovednosti z oblasti tepelného chování budov, vytápění, denního osvětlení a stavební akustiky. Po absolvování předmětu student dokáže řešit základní úlohy a provádět výpočty a návrhy vytápění budov, energetické náročnosti budov, posudky denního osvětlení a stavební akustiky. Student se seznámí s jednoduchými grafickými metodami výpočtu i se složitějšími simulačními výpočtovými programy (Teplo, Ztráty, Energie, WDLS, SunLis). A dále získá praktické znalosti s měřením hluku ve venkovním i vnitřním prostoru budov.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Posluchači se seznámí s problematikou popisu stavu vnitřního a vnějšího tepelného prostředí budov, vytápění a tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a budov, konvektivního a sálavého vytápění, se základními pojmy v akustice, metodami měření hluku a snižování hlukové zátěže, s pojmy v oblasti světelné techniky.

Povinná literatura:

VYORALOVÁ, Z. Technická zařízení budov a infrastruktura sídel I, Vnitřní plynovod a vytápění. ČVUT v Praze, 2019. ISBN 978-80-01-06095-7. JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, I., M. KRAUS a P. NOVÁKOVÁ. Budovy a prostředí: Adresná identifikace, analýza výskytu a metodologie optimalizace vybraných složek vnitřního prostředí budov. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2018, 278 s. ISBN 978-83-63767-31-0. KAŇKA, J. Stavební fyzika 3. Akustika pozemních staveb. ČVUT Praha. 2015. ISBN 978-80-01-05674-5.

Doporučená literatura:

BYSTŘICKÝ, V. Osvětlení. Skripta ČVUT Praha. 1993, ISBN 80-01-00832-0. PAPEŽ, K. Technická zařízení budov II – vytápění – cvičení. Skripta ČVUT Praha. NOVÝ, R. Hluk a chvění. Skripta ČVUT Praha. 2009, ISBN 978-80-01-04347-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student vypracuje zadané programy podle individuálních zadání.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Legislativní rámec techniky prostředí. 2. Stav prostředí – faktory ovlivňující venkovní a vnitřní prostředí budov. 3. Legislativa v oblasti tepelně technického a energetického hodnocení budov 4. Tepelně technické vlastnosti budov - prostup tepla, tepelné ztráty. 5. Vytápění - konvektivní, návrh otopných soustav. 6. Vytápění - sálavé, velkoplošné panely, světlé a tmavé zářiče. 7. Legislativa v oblasti osvětlení budov. 8. Denní osvětlení - základní pojmy, vlastnosti, požadavky. 9. Umělé osvětlení - základní pojmy, parametry světelných zdrojů. 10. Zvuk a hluk - základní pojmy v oblasti šíření hluku. 11. Základní veličiny v akustice, decibelové stupnice, hluková kritéria. 12. Legislativa v oblasti hodnocení hluku. 13. Akustické zdroje, šíření hluku a prostředky snižování hluku. 14. Měření hluku ve venkovním a vnitřním prostoru budov.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V rámci ISP lze s vyučujícím domluvit individuální účast na cvičeních (lze řešit individuálními konzultacemi). Požadavky na vypracování programů, započitatelné písemné práce a zkoušky zůstávají stejné jako u standardních studijních plánů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní