229-0901/02 – Prostředí staveb (PSt)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAN083 Ing. Vladan Panovec, Ph.D.
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 10+0
kombinovaná Zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí a vědomostí studenta v oblasti stavební fyziky - Stavební tepelné techniky a energetiky budov, Akustiky, Denního osvětlení. Stavební tepelná technika zahrnuje - komplexní řešení problematiky tepelné ochrany budov s prohloubením stávajících znalostí z magisterského studia. Modelování tepelných jevů a počítačových simulací zejména pro řešení 2-D a 3-D teplotního pole. Energetická bilance budov. Měření tepelně technických veličin. Část Akustika prohlubuje znalosti studenta v oblasti šíření zvuku ve venkovním a ve vnitřním prostoru, se zaměřením na akustické vlastnosti stavebních konstrucí, jejich hodnocení, výpočtové modely a měření na stavbách. Část Denní osvětlení prohlubuje znalosti studenta v oblasti hodnocení denního osvětlení a proslunění budov. Zaměřuje se na výpočtové metody grafické i počítačové simulace.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Stavební tepelná technika - prohloubení znalostí z oblasti stavební tepelné techniky a energetiky budov. Praktické příklady modelování tepelně-vlhkostních jevů a počítačové simulace. Modelování kritických stavebních detailů řešením dvou (troj) rozměrného teplotního pole. Stanovení energetické náročnosti budov a průkazu energetické náročnosti budovy. Praktická ověřování tepelně technických parametrů formou měření in situ. Část Akustika prohlubuje znalosti studenta v oblasti šíření zvuku ve venkovním a ve vnitřním prostoru, se zaměřením na akustické vlastnosti stavebních konstrucí, jejich hodnocení, výpočtové modely a měření na stavbách. Část Denní osvětlení prohlubuje znalosti studenta v oblasti hodnocení denního osvětlení a proslunění budov. Zaměřuje se na výpočtové metody grafické i počítačové simulace.

Povinná literatura:

Skotnicová, I., Labudek, J. Stavební tepelná technika I, CERM, Brno 2011, s. 83. ISBN 978-80-7204-767-3. http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/STP/STP_FINAL_LAST.pdf Vaverka a kol.: Stavební tepelná technika a energetika budov. VUTIUM Brno, 2006. Jan Kaňka, Zbyněk Svoboda: Stavební fyzika 31. Vydavatelství ČVUT, Praha 2004, ISBN 80-01-02861-5. RYBÁR, P. a kol. Denní osvětlení a oslunění budov. 1. vyd., Brno, ERA, 2002.

Doporučená literatura:

ČSN 73 0540/2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. ČSN 73 0540/2005 Tepelná ochrana budov– Část 1,3,4 Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov ČSN 73 0580 – 1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky. 2007. ČSN 73 0580 – 2 Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov. 2007. ČSN 73 0580 – 3 Denní osvětlení budov – Část 3: Denní osvětlení škol. 1994. ČSN 73 0580 – 4 Denní osvětlení budov – Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov.1994 ČSN 73 0581 – Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda stanovení hodnot. Září 2009. ČSN 73 4301 – Obytné budovy, 2004, změna Z1/2005, Z2/2009. ČSN EN ISO 717-1 Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost. ČNI Praha 1998. ČSN EN ISO 717-2 Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost. ČNI Praha 1998. ČSN 73 0532/2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola zadaného programu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Tepelně technické požadavky v tepelné ochraně budov, energetická legislativa. Přibližné a přesné metody řešení tepelně technických veličin (TEPLO 2009). Modelování a posuzování vybraných detailů pomocí dvojrozměrného a trojrozměrného teplotního pole za stacionárních podmínek (AREA 2009, CUBE3D 2009). Nestacionární vedení tepla a jeho výpočet (CalA). Tepelná stabilita místnosti – posouzení kritické místnosti z hlediska nejvyššího denního vzestupu teploty i z hlediska maximální teploty v místnosti v letním období (STABILITA 2009, SIMULACE 2009). Stavebně energetické vlastnosti budovy (ZTRÁTY 2009, ENERGIE 2009). Měření tepelně technických veličin.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku