229-0901/03 – Prostředí staveb (PSt)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí a vědomostí studenta v oblasti stavební fyziky - Stavební tepelné techniky a energetiky budov, Akustiky, Denního osvětlení. Stavební tepelná technika zahrnuje - komplexní řešení problematiky tepelné ochrany budov s prohloubením stávajících znalostí z magisterského studia. Modelování tepelných jevů a počítačových simulací zejména pro řešení 2-D a 3-D teplotního pole. Energetická bilance budov. Měření tepelně technických veličin. Část Akustika prohlubuje znalosti studenta v oblasti šíření zvuku ve venkovním a ve vnitřním prostoru, se zaměřením na akustické vlastnosti stavebních konstrucí, jejich hodnocení, výpočtové modely a měření na stavbách. Část Denní osvětlení prohlubuje znalosti studenta v oblasti hodnocení denního osvětlení a proslunění budov. Zaměřuje se na výpočtové metody grafické i počítačové simulace.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Stavební tepelná technika - prohloubení znalostí z oblasti stavební tepelné techniky a energetiky budov. Praktické příklady modelování tepelně-vlhkostních jevů a počítačové simulace. Modelování kritických stavebních detailů řešením dvou (troj) rozměrného teplotního pole. Stanovení energetické náročnosti budov a průkazu energetické náročnosti budovy. Praktická ověřování tepelně technických parametrů formou měření in situ. Část Akustika prohlubuje znalosti studenta v oblasti šíření zvuku ve venkovním a ve vnitřním prostoru, se zaměřením na akustické vlastnosti stavebních konstrucí, jejich hodnocení, výpočtové modely a měření na stavbách. Část Denní osvětlení prohlubuje znalosti studenta v oblasti hodnocení denního osvětlení a proslunění budov. Zaměřuje se na výpočtové metody grafické i počítačové simulace.

Povinná literatura:

Skotnicová, I., Labudek, J. Stavební tepelná technika I, CERM, Brno 2011, s. 83. ISBN 978-80-7204-767-3. http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/STP/STP_FINAL_LAST.pdf Vaverka a kol.: Stavební tepelná technika a energetika budov. VUTIUM Brno, 2006. Jan Kaňka, Zbyněk Svoboda: Stavební fyzika 31. Vydavatelství ČVUT, Praha 2004, ISBN 80-01-02861-5. RYBÁR, P. a kol. Denní osvětlení a oslunění budov. 1. vyd., Brno, ERA, 2002.

Doporučená literatura:

ČSN 73 0540/2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. ČSN 73 0540/2005 Tepelná ochrana budov– Část 1,3,4 Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov ČSN 73 0580 – 1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky. 2007. ČSN 73 0580 – 2 Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov. 2007. ČSN 73 0580 – 3 Denní osvětlení budov – Část 3: Denní osvětlení škol. 1994. ČSN 73 0580 – 4 Denní osvětlení budov – Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov.1994 ČSN 73 0581 – Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda stanovení hodnot. Září 2009. ČSN 73 4301 – Obytné budovy, 2004, změna Z1/2005, Z2/2009. ČSN EN ISO 717-1 Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost. ČNI Praha 1998. ČSN EN ISO 717-2 Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost. ČNI Praha 1998. ČSN 73 0532/2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola zadaného programu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Tepelně technické požadavky v tepelné ochraně budov, energetická legislativa. Přibližné a přesné metody řešení tepelně technických veličin (TEPLO 2011). Modelování a posuzování vybraných detailů pomocí dvojrozměrného a trojrozměrného teplotního pole za stacionárních podmínek (AREA 2011, CUBE3D 2011). Nestacionární vedení tepla a jeho výpočet (CalA). Tepelná stabilita místnosti – posouzení kritické místnosti z hlediska nejvyššího denního vzestupu teploty i z hlediska maximální teploty v místnosti v letním období (STABILITA 2011, SIMULACE 2011). Stavebně energetické vlastnosti budovy (ZTRÁTY 2011, ENERGIE 2011). Měření tepelně technických veličin.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku