229-0902/04 – Energetická efektivita budov (EEB)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení odborných znalostí a dovedností v oblasti stavební tepelné techniky a energetické efektivity budov. Zvýšená energetická účinnost u konečného uživatele přispívá ke snížení spotřeby primární energie, ke snížení emisí CO2 a dalších skleníkových plynů, a tím k prevenci nebezpečných klimatických změn.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Prohloubení znalostí z oblastí stavební tepelné techniky, energetiky budov a energetické efektivity budov.·Metody energetického hodnocení budov, legislativní požadavky. Národní kalkulační nástroj. Softwarové aplikace pro energetické a ekonomické výpočty. Simulace vlivu změny provozního režimu na spotřebu energie objektu. Zvyšování energetické účinnosti u konečného uživatele. Návrh energeticky úsporných opatření.

Povinná literatura:

K. Kabele: Metodika výpočtu energetické náročnosti budov a NKN. ČVUT Praha, 2008. T. Dahlsveen, D. Petráš, J. Hirš: Energetický audit budov, Jaga, Bratislava, 2003

Doporučená literatura:

Legislativa - zákony, vzhlášky, normy z oblasti energetické náročnosti budov. M. Jokl: Energetika envirosystémů budov, ČVUT Praha, 1998 Vaverka J., Hirš J., Skotnicová I. a kol.: Stavební tepelná technika a energetika budov, VUTIUM, 2006 Srdečný, K., Macholda. F.: Úspory energie v domě. Grada, Praha, 2003

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student vypracuje projekt tepelně technického a energetického řešení zadané budovy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Prohloubení znalostí z oblastí stavební tepelné techniky, energetiky budov a energetické efektivity budov.·Metody energetického hodnocení budov, legislativní požadavky. Národní kalkulační nástroj. Softwarové aplikace pro energetické a ekonomické výpočty. Simulace vlivu změny provozního režimu na spotřebu energie objektu. Zvyšování energetické účinnosti u konečného uživatele. Návrh energeticky úsporných opatření.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS FCE - PhD 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE - PhD 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE - PhD 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE - PhD 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.