229-0905/02 – Public Health Engineering (ZDR)

Gurantor departmentDepartment of Building Environment and Building ServicesCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jaroslav Kuba, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jaroslav Kuba, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUB16 doc. Ing. Jaroslav Kuba, CSc.
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 10+0
Part-time Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

aim is to deepen the knowledge and expertise in the field of health technology - internal water supply, sewerage, gas equipment.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Rozšíření a prohloubení znalostí z oblasti zdravotechnických zařízení. Výpočty stanovení potřeby pitné a užitkové vody, odtoku dešťových a splaškových vod. Návrh a posouzení vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace. Stavby pro předčištění vod a likvidace odpadních vod.

Compulsory literature:

Kabele, Frolík , Houšková, Jelínek, Koubková, Petrová, Vyoralová: Energetické a ekologické systémy 1. Zdravotní technika. Vytápění. Praha Vydavatelství ČVUT, 2007 Valášek a kolektiv: Zdravotnětechnická zařízení a instalace. Jaga group, v.o.s., Bratislava 2001 Petrová M. a kolektiv: TZB I. Zdravotní technika. Přednášky ,Praha Vydavatelství ČVUT 1996 Houšková, Koubková:Technická zařízení budov. Zdravotní technika a vytápění. Cvičení 1. Praha Vydavatelství ČVUT, 2000 Šrytr P., Synáčková M. a kolektiv: Inženýrské sítě,Praha Vydavatelství ČVUT 1992

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

aim is to deepen the knowledge and expertise in the field of health technology - internal water supply, sewerage, gas equipment.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination 100  51 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction P Czech Ostrava Optional study plan
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction K Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction P Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction K Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction K Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.