229-0910/01 – Modelování stavebně fyzikálních jevů v budovách (MSFJ)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 10+0
kombinovaná Zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí a dovedností v oblasti stavební tepelné techniky. Studenti se seznámí s dalšími výpočetními programy a výpočtovými postupy využívanými v oblasti stavební tepelné techniky i energetiky staveb - Ansys (tepelná analýza stavebních konstrukcí pro nestacionární okrajové podmínky), CalA (řešení teplotního pole pro stacionární a nestacionární podmínky), program firmy

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět navazuje na předmět Stavební tepelná technika. Prohlubuje znalosti studentů v oblastech: výpočtu a modelování tepelně vlhkostních stavů v obvodových konstrukcích a vnitřním prostředí budov, modelování 1D, 2D, 3D tepelných toků pro stacionární a nestacionární vedení tepla, prostupu tepla, šíření a transportu vlhkosti, proudění vzduchu, průvzdušnosti obálky budov.

Povinná literatura:

Skotnicová, I., Labudek, J. Stavební tepelná technika I, CERM, Brno 2011, s. 83. ISBN 978-80-7204-767-3. http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/STP/STP_FINAL_LAST.pdf

Doporučená literatura:

http://prostredistaveb.vsb.cz Legislativní předpisy - zákony, vyhlášky, normy

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti vypracují program na základě individuálních zadání.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Sdílení tepla, základní pojmy a zákony, sdílení tepla vedením, okrajové podmínky, příklady sdílení tepla vedením 2. Sdílení tepla konvekcí a sáláním, příklady 3. Analytické řešení stanovení nejnižší vnitřní povrchové teploty konstrukce, součinitele prostupu tepla (TEPLO 2011, DEKTRADE) 4. Numerické modelování stavebních konstrukcí v grafickém preprocesoru (2D) -nejnižší povrchová teplota na povrchu konstrukce (AREA 2011), zadání Programu 5. Numerické modelování stavebních konstrukcí v grafickém preprocesoru (2D) – tepelné mosty, tepelné vazby, součinitel prostupu tepla, lineární činitel prostupu tepla 6. Problematika modelování ve 3D a srovnání s 2D (CUBE3D). 7. – 9. Neustálený teplotní stav – numerické modelování stavebních konstrukcí v programu ANSYS, CalA Professional 10.-11. Analytický výpočet a modelování tepelně vlhkostního chování stavebních konstrukcí – v programu TEPLO 2011, AREA 2011, WUFI. 12. -13. Simulační výpočet kvality vnitřního prostředí – program SIMULACE 2011. 14. Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0732D260004) Stavební inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260004) Stavební inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260004) Stavební inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260004) Stavební inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260004) Stavební inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260004) Stavební inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260004) Stavební inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260004) Stavební inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260004) Stavební inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260004) Stavební inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.