230-0222/01 – Repetitorium z matematiky 2 (Repet 2)

Garantující katedraKatedra matematikyKredity1
Garant předmětuRNDr. Viktor Dubovský, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Viktor Dubovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TUZ006 RNDr. Michaela Bobková, Ph.D.
DLO44 Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
DUB02 RNDr. Viktor Dubovský, Ph.D.
VOL18 RNDr. Jana Volná, Ph.D.
VOL06 RNDr. Petr Volný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Matematika je na vysokých školách technických organickou součástí studia. Neměla by však být vnímána jako cíl, ale jako nezbytný prostředek ke studiu odborných předmětů. Cílem předmětu je proto naučit studenty nejenom základní matematické poznatky, postupy a metody, ale rovněž prohlubovat jejich logické myšlení. Studenti by se měli naučit analyzovat problém, odlišovat podstatné od nepodstatného, navrhnout postup řešení, kontrolovat jednotlivé kroky řešení, zobecňovat vytvořené závěry, vyhodnocovat správnost výsledků vzhledem k zadaným podmínkám, aplikovat úlohy na řešení technických problémů, pochopit, že matematické metody a myšlenkové postupy jsou použitelné i jinde než pouze v matematice.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Repetitorium z matematiky je určeno studentům, kteří z jakýchkoliv důvodů neuspěli u zkoušky z předmětu Matematika II a mají zájem o úspěšné vykonání této zkoušky. Jeho obsah se v podstatě kryje s osnovami tohoto předmětu. Cílem repetitoria je umožnit pochopení učiva matematiky řešením konkrétních příkladů. Repetitorium bude zaměřeno zejména na praktickou část zkoušky, BUDOU ŘEŠENY ÚLOHY ODPOVÍDAJÍCÍ PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY.

Povinná literatura:

Vrbenská, H.: Základy matematiky pro bakaláře II. Skripta VŠB - TU, Ostrava 1998. Pavelka, L. – Pinka, P.: Integrální počet funkce jedné proměnné. Skripta VŠB- TU, Ostrava 1999. Vlček, J. – Vrbický, J.: Diferenciální rovnice. Skripta VŠB-TU, Ostrava 1997. Píšová, D. a kol.: Diferenciální počet funkcí více proměnných. Skripta VŠB, Ostrava 1989. Škrášek, J. a kol.: Základy aplikované matematiky I. a II. SNTL, Praha 1986. mdg.vsb.cz/M/ www.studopory.vsb.cz/

Doporučená literatura:

mdg.vsb.cz/M/ www.studopory.vsb.cz/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Předmět je volitelný, požaduje se aktivní účast přihlášených studentů. Účast ve cvičení je povinná, 20 % neúčasti lze omluvit, odevzdání programů.

E-learning

http://www.studopory.vsb.cz http://mdg.vsb.cz (in Czech language)

Další požadavky na studenta

Nejsou stanoveny další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova cvičení: 1. Průběh funkce jedné proměnné. 2. Integrace přímou metodou. Integrace substitucí. 3. Integrace substitucí. Integrace per partes. 4. Integrace racionálních lomených funkcí. 5. 1. test (základní integrační metody).Výpočet určitého integrálu. 6. Aplikace určitého integrálu. 7. Funkce více proměnných – definiční obor, parciální derivace. 8. Rovnice tečné roviny a normály k ploše. Derivace složené funkce. Derivace implicitní funkce. 9. Extrémy funkce. 2. test (funkce dvou proměnných). 10. Separovatelné a homogenní diferenciální rovnice. 11. Lineární diferenciální rovnice 1. řádu. Exaktní rovnice. 12. Lineární diferenciální rovnice vyšších řádů s konstantními koeficienty . 13. Metoda variace konstant. 3. test (řešení diferenciálních rovnic). 14. Rezerva

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní