230-0225/01 – Algoritmy a programování (AaP)

Garantující katedraKatedra matematikyKredity4
Garant předmětuRNDr. Radomír Paláček, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Radomír Paláček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC14 prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
PAL39 RNDr. Radomír Paláček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem je seznámit se základními principy používanými při řešení úloh na počítači. Předmět bude věnován vytváření programových aplikací zaměřených na řešení úloh ze stavebnictví. Jako programovací prostředky bude používáno Delphi a Matlab.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Posluchači budou seznámeni s návrhem aplikací v Delphi a s vytvářením programů v Matlabu. V průběhu předmětu budou řešeny modelové úlohy, které vyžadují použití numerických algoritmů. Důraz bude kladen na sepětí matematické formulace úlohy a jejího programového popisu s konkrétní inženýrskou aplikací. Část předmětu bude věnována grafickému zpracování výsledků.

Povinná literatura:

1. mdg.vsb.cz/M/ 2. Kučera, R.: Numerické metody. VŠB-TU Ostrava 2007, ISBN 80-248-1198-7, na www.studopory.vsb.cz. 3. Krček, B., Kolomazník, I.: Algoritmy a datové struktury. VŠB-TU Ostrava 2007, ISBN 80-248-1198-7, na www.studopory.vsb.cz. ( http://www.studopory.vsb.cz/studijnimaterialy/ADS/ads.pdf )

Doporučená literatura:

1. Písek, J.: Začínáme programovat v Delphi. Grada Publishing, 2000, ISBN 80-247-9008-4. 2. Kubíček, M., Dubcová, M., Janovská, D.: Numerické metody a algoritmy. 2. vyd., VŠCHT Praha 2005, ISBN 80-7080-558-7. 3. Vitásek, E.: Numerické metody. SNTL, Praha 1987.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu ============================================= Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je: - účast ve cvičeních, 20 % neúčasti lze omluvit - odevzdání 2 programů zadaných vedoucím cvičení v předepsané úpravě (po 20 bodech) - absolvování 2 písemných testů (po 30 bodech) Požadované znalosti jsou shodné s osnovou předmětu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Týden. Náplň cvičení -------------------- 1. Vytváření aplikací v Delphi. 2. Tvorba jednoduchých grafických aplikací – použití oken. 3. Řešení úloh v Delphi – třídící algoritmy. 4. Řešení úloh v Delphi – výpočet kořenů rovnic. 5. Základy použití Matlabu. 6. Kreslící příkazy pro 1D a 2D grafiku. 7. Grafické modelování: interpolace a aproximace křivek a ploch. 8. Přibližný výpočet integrálu a derivace. 9. Přibližný výpočet dvojného integrálu. 10. Aplikace integrálu – výpočty momentů. 11. Aplikace derivace – průhyb nosníku. 12. Aplikace vlastních čísel – vibrace mostu. 13. Řešení vybraných úloh. 14. Hodnocení, udělování zápočtů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.