230-0231/01 – Základy programování v Matlabu (ZPM)

Garantující katedraKatedra matematikyKredity2
Garant předmětuRNDr. Radomír Paláček, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Radomír Paláček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAL39 RNDr. Radomír Paláček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty programátorsky myslet. Na jednoduchých příkladech se naučit zformulovat problém, provést jeho analýzu, vytvořit algoritmus, sestavit program a odladit jej.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Kurz je určen všem, kteří doposud neprogramovali nebo mají s programováním minimální zkušenosti. Studenti se naučí základům algoritmizace a programování, získají zkušenosti s vytvářením vývojových diagramů a jejich implementací. Seznámí se se základními stavebními prvky programů, jako jsou cykly, podmíněné příkazy, proměnné, funkce atd. Naučí se naprogramovat jednoduché úlohy s využitím programu Matlab.

Povinná literatura:

K.Zaplatílek, B.Doňar: Matlab pro začátečníky, Technická literatura BEN, Praha 2003.

Doporučená literatura:

https://www.math.muni.cz/~kolacek/vyuka/vypsyst/navod.pdf http://portal.matematickabiologie.cz/index.php?pg=zaklady-informatiky-pro-biology--vypocetni-matematicke-systemy--jak-pracovat-s-matlabem--zaciname-s-matlabem

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuálně vypracovaný program ke klasifikovanému zápočtu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. ÚVOD – základní pojmy: program, algoritmus, kompilace, debugging, proměnná, identifikátor, datový typ, deklarace, syntaxe, Strojový kód, výrazy, konstanty, pole, vstupy, výstupy, příkazy, cykly, podmínky, funkce. 2. Algoritmus a jeho vlastnosti, zápis algoritmu, vývojové diagramy, chyby v algoritmech, ukázky algoritmů, sekvence, větvení, cykly. Vytváření jednoduchých algoritmů. 3. Základy práce s Matlabem: Uživatelské rozhraní, nápověda, proměnné, jména proměnných, příkazy pro práci s proměnnými, práce s čísly, reálná čísla, zaokrouhlování. - ukázka jednoduchých odpovídajících algoritmů (s využitím proměnných, čísel) 4. Základy práce s Matlabem: Vektory, generování aritmetické posloupnosti, práce s daty, logická proměnná, pravda, nepravda, relační operátory, logické operátory, funkce pro zjišťování platnosti podmínek - ukázka jednoduchých odpovídajících algoritmů (s využitím vektorů, logický operací,…) 5. Základy práce s Matlabem: Matice a vektory - zadávání matic a vektorů, funkce pro tvorbu matic, práce s částmi matic a vektorů, operace s maticemi a vektory, počet prvků, rozměr matice, manipulace s maticemi - ukázka jednoduchých odpovídajících algoritmů (s využitím matic, vektorů, …) 6. Programování v Matlabu: skripty, funkční M–soubory, vstupy a výstupy, programovací struktury, podmiňovací příkazy, cykly, přepínač, break a continue v cyklech 7. Programování v Matlabu: Funkce a jejich volání - elementární matematické funkce, definice vlastní funkce, konstanty a speciální proměnné. Ladění programu. 8. Realizace různých typů algoritmů v Matlabu (sekvence, větvení, cykly, přepínač) 9. Třídící algoritmy a jejich realizace v Matlabu 10. Grafy v Matlabu: Vykreslení grafu, vykreslení více grafů najednou, nastavení grafu 11. Zpracování typových úloh. Práce na individuálních programech. 12. Zpracování typových úloh. Práce na individuálních programech. 13. Zpracování typových úloh. Práce na individuálních programech. 14. Zápočtové programy, zápočty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Povinná účast na předmětu není nutná. Další podmínky absolvování budou respektovat individuální potřeby studenta.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260003) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0731A010003) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0732A260013) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0732A260003) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0731A010003) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0732A260003) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0732A260013) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0731A010003) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0732A260003) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0732A260013) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0731A010003) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0732A260003) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0732A260003) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0732A260013) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0732A260013) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0731A010003) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0732A260003) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0732A260013) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0732A260013) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0732A260003) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0731A010003) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0732A260003) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0732A260013) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0732A260013) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní