230-0232/01 – Repetitorium z deskriptivní geometrie (Repet DG)

Garantující katedraKatedra matematikyKredity1
Garant předmětuMgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DLO44 Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• pěstovat rozvoj prostorové představivosti • ovládat různé druhy zobrazovacích metod, rozumět jejich principům, znát jejich vlastnosti, výhody a nevýhody • obeznámit se s geometrickými vlastnostmi křivek a ploch užívaných v technické praxi daného oboru

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Repetitorium z deskriptivní geometrie je určeno studentům, kteří z jakýchkoliv důvodů neuspěli u zkoušky z předmětu Deskriptivní geometrie a mají zájem o úspěšné vykonání této zkoušky. Jeho obsah se v podstatě kryje s osnovami tohoto předmětu. Cílem repetitoria je umožnit pochopení učiva deskriptivní geometrie řešením konkrétních příkladů. Repetitorium bude zaměřeno zejména na praktickou část zkoušky, BUDOU ŘEŠENY ÚLOHY ODPOVÍDAJÍCÍ PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY.

Povinná literatura:

Doležal, M.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 3.: Mongeovo promítání. Ostrava, VŠB – TU 1997. http://mdg.vsb.cz/portal/dg/DeskriptivniGeometrie.pdf Doležal, M. – Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 5: Křivky a plochy technické praxe, Ostrava, VŠB – TU 1999.

Doporučená literatura:

Plocková, E. - Řehák, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 3. – Mongeovo promítání. Ostrava, VŠB - TU 1995. Doležal, M. - Poláček, J. - Tůma, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 5. - Rotační a šroubové plochy. Ostrava, VŠB – TU 1995. http://mdg.vsb.cz/portal/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou stanoveny další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rovnoběžné promítání. Nevlastní útvary. Osová afinita v rovině. 2. Mongeovo promítání - princip, zobrazení základních útvarů, polohové úlohy. 3. Mongeovo promítání - metrické úlohy, zobrazení kružnice. 4. Pravoúhlá axonometrie - princip a zobrazení základních útvarů. 5. Pravoúhlá axonometrie - útvar v souřadnicové rovině a rovině s ní rovnoběžné, zářezová metoda. 6. Křivky - vytvoření, rozdělení, průvodní trojhran. Šroubovice. 7. Plochy - vytvoření, rozdělení, tečná rovina a normála. 8. Šroubové plochy - přímkové, cyklické. 9. Rotační plochy. Rotační kvadriky. 10. Přímkové plochy. Rozvinutelné přímkové plochy. Zborcené plochy. 11. Rotační zborcený hyperboloid. 12. Hyperbolický paraboloid. Konoidy. 13. Další plochy stavební praxe. 14. Rezerva.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní