230-0241/03 – Deskriptivní geometrie (BcDg)

Garantující katedraKatedra matematikyKredity5
Garant předmětuMgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POL12 RNDr. Jiří Poláček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• pěstovat rozvoj prostorové představivosti • ovládat různé druhy zobrazovacích metod, rozumět jejich principům, znát jejich vlastnosti, výhody a nevýhody • obeznámit se s geometrickými vlastnostmi křivek a ploch užívaných v technické praxi daného oboru

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Deskriptivní geometrie svými metodami a svou stavbou význačně přispívá k rozvoji prostorové představivosti, tvůrčích schopností a logického myšlení. Předmět deskriptivní geometrie obsahuje v podstatě dvě oblasti: zobrazovací metody a geometrii křivek a ploch. Úkolem první oblasti je seznámit studenty s vhodnými zobrazovacími metodami (kótované promítání, Mongeovou projekcí a pravoúhlou axonometrií), které jsou potřebné pro praxi technika. Úkolem druhé oblasti je seznámení s geometrickými vlastnostmi křivek (rovinných i prostorových) a ploch. Výběr a rozsah látky je zaměřen na technicky významné křivky a plochy se zřetelem k jejich praktické aplikaci ve stavebních oborech.

Povinná literatura:

Černý, J. – Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie. Praha, ČVUT 1998. Doležal, M.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 3.: Mongeovo promítání. Ostrava, VŠB – TU 1997. Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 4.: Pravoúhlá axonometrie. Ostrava, VŠB – TU 1996. http://mdg.vsb.cz/portal/dg/DeskriptivniGeometrie.pdf Doležal, M. – Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 5: Křivky a plochy technické praxe. Ostrava, VŠB – TU 1999.

Doporučená literatura:

Urban, A.: Deskriptivní geometrie I, II. Praha, SNTL 1965, 1967. Piska, R. – Medek, V.: Deskriptivní geometrie I, II. Praha, SNTL 1966. Drábek, K. - Harant, F. - Setzer, O.: Deskriptivní geometrie I, II. Praha, SNTL 1978, 1979. Plocková, E. - Řehák, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 3. – Mongeovo promítání. Ostrava, VŠB - TU 1995. Doležal, J. - Poláček, J.: Pravoúhlá axonometrie - sbírka řešených úloh. Ostrava, VŠB - TU 2013. ISBN 978-80-248-2989-0. Doležal, M. - Poláček, J. - Tůma, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 5. - Rotační a šroubové plochy. Ostrava, VŠB – TU 1995. Dudková, K. - Hamříková, R.: Kuželosečky, kolineace. Ostrava, VŠB - TU 2005. http://mdg.vsb.cz/portal/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Course-credit -participation on tutorials is obligatory, -elaborate programs, Point classification: 5-20 points. Exam Practical part of an exam is classified by 0 - 60 points. Practical part is successful if student obtains at least 25 points. Theoretical part of the exam is classified by 0 - 20 points. Theoretical part is successful if student obtains at least 5 points. Point quantification in the interval 100 - 86 85 - 66 65 - 51 50 - 0 National grading scheme excellent very good satisfactory failed 1 2 3 4 List of theoretical questions: 1. Parallel projection - basic characteristics. 2. Ellipse - definition, the focal properties, trammel construction. 3. Hyperbola - definition, the focal properties. 4. Parabola - definition, the focal properties. 5. Theoretical solutions of roofs - basic notions and constructions. 6. Monge projection - principles and basic notions. 7. Orthogonal axonometry - principles and basic notions. 8. The notch method in orthogonal axonometry. 9. Displaying of circle in Monge projection and axonometry (in a coordinate or parallel plane). 10. Curves - the creation, distribution, movement frame. 11. Helix - the creation, basic concepts, movement frame. 12. Surfaces - the creation, distribution, tangent plane and normal. 13. Surfaces of revolutions - the creation, basic notions, tangent plane. 14. Rotating quadrics - the creation, distribution. 15. Skew hyperboloid of two sheets - the creation, characteristics, application. 16. Ruled surfaces - the creation, distribution, types of straight line on surface. 17. Developable ruled surfaces- distribution, application. 18. Skew ruled surfaces, the creation, characteristics. 19. Hyperbolic paraboloid - the creation, characteristics, applications. 20. Conoids - the creation, examples, applications. 21. Examples of the skew ruled surfaces in the building practices (surface of diagonal pass, surface of Stramberk Tower, Montpellier and Marseille arc). 22. Screw surfaces - the creation, basic notions, distribution. 23. Stair surface, coiled column - the creation, applications. E-learning

E-learning

http://www.studopory.vsb.cz http://mdg.vsb.cz (in Czech language)

Další požadavky na studenta

At least 70% attendance at the exercises. Absence, up to a maximum of 30%, must be excused and the apology must be accepted by the teacher (the teacher decides to recognize the reason for the excuse).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Parallel projection. Improper objects. Axial affinity in plane. 2. Monge projection: representation of point, line and plane, the basic position problems. 3. Monge projection: the basic metric problems, displaying of circle. 4. Orthogonal axonometry: principles and representation of point, line and plane, the basic position problems. 5. Orthogonal axonometry: object in coordinate or parallel plane, notch method. 6. Curves - the creation, distribution, movement frame. Circular helix. 7. Surfaces: describing, classification, tangent plane and normal. 8. Screw surfaces - ruled, cyclical. 9. Surfaces of revolution. Second degree surfaces of revolution. 10. Ruled surfaces. Developable and skew ruled surfaces. 11. One-sheet hyperboloid of rotation. 12. Hyperbolic paraboloid. Conoids. 13. Other surfaces suitable for civil engineering. 14.Reserve.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  5
        Zkouška Zkouška 80 (80) 30
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  25
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  5
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku