230-0263/02 – Metody analýzy dat (MAD)

Garantující katedraKatedra matematikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Martin Čermák, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Čermák, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFAST, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER365 doc. Ing. Martin Čermák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět seznámí studenty se základy statistické analýzy v potřebném rozsahu pro zpracování měření, datových souborů a časových řad. Absolvent tohoto předmětu by měl být schopen formulovat otázky, které je možné zodpovědět pomocí dat, a k tomu účelu si osvojit principy sběru dat, zpracování dat a prezentace relevantních údajů. Naučit se prakticky analyzovat časové řady s využitím běžně používaných přístupů a vybrat vhodnou metodu pro efektivní analýzu. Navrhovat a vyhodnocovat závěry (inference) a predikce pomocí dat. Posoudit vhodnost modelu v souvislosti se zpracovávanými daty.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět seznámí studenty se základy statistické analýzy v potřebném rozsahu pro zpracování měření, datových souborů a časových řad. Absolvent tohoto předmětu by měl být schopen formulovat otázky, které je možné zodpovědět pomocí dat, a k tomu účelu si osvojit principy sběru dat, zpracování dat a prezentace relevantních údajů. Naučit se prakticky analyzovat časové řady s využitím běžně používaných přístupů a vybrat vhodnou metodu pro efektivní analýzu. Navrhovat a vyhodnocovat závěry (inference) a predikce pomocí dat. Posoudit vhodnost modelu v souvislosti se zpracovávanými daty.

Povinná literatura:

DOSTÁL, Z., BEREMLIJSKI, P. Metody optimalizace, MI21, VŠB-TU Ostrava, 2012. http://mi21.vsb.cz/sites/mi21.vsb.cz/files/unit/metody_optimalizace.pdf LITSCHMANNOVÁ, M. Úvod do statistiky, MI21, VŠB-TU Ostrava, 2011. http://mi21.vsb.cz/sites/mi21.vsb.cz/files/unit/uvod_do_statistiky.pdf BRIŠ, R. Probability and statistics for engineers. VŠB-TU Ostrava, 2011. https://homel.vsb.cz/~bri10/Teaching/Prob%20&%20Stat.pdf SHUMWAY, R. H., STOFFER, D. S. Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples. Springer, 4th ed. 2017. ISBN10 3319524518

Doporučená literatura:

MELOUN, M., MILITKÝ, J. Statistická analýza experimentálních dat. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-1254-0 MARTINEZ, W. L. Exploratory data analysis with MATLAB. Boca Raton, Fla.: Champman&Hall/CRC, c2005. ISBN 1-58488-366-9 KANTZ, H., SCHREIBER, T. Nonlinear Time Series Analysis, Cambridge University Press. 2nd ed. 2004. ISBN10 0521529026 BRIŠ, R., LITSCHMANNOVÁ, M. Statistika 2, VŠB-TU Ostrava, 2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

ústní zkouška

E-learning

oral exam

Další požadavky na studenta

Kontrolní testy, semestrální projekt, konzultace k tématu disertační práce, ústní zkouška.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základy statistiky, Lineární algebra, Metody optimalizace, Matematická analýza, Software pro zpracování dat: R, Matlab, Excel, … Regresní modely (polynomiální, autoregresní), regularizace Bayesovská statistika, Markovovy řetězce Spektrální analýza: PCA a SVD Metody redukce dat: K-means, s regularizací pro časové řady Časové řady – základní pojmy, grafická analýza Časové řady – popisné charakteristiky, míry dynamiky,… Analýza vlastností modelu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.