230-0323/01 – Repetitorium z matematiky 1 (Repet 1)

Garantující katedraKatedra matematikyKredity1
Garant předmětuMgr. Kateřina Kozlová, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Kateřina Kozlová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA44 Mgr. Kateřina Kozlová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Matematika je na vysokých školách technických organickou součástí studia. Neměla by však být vnímána jako cíl, ale jako nezbytný prostředek ke studiu odborných předmětů. Cílem předmětu je proto naučit studenty nejenom základní matematické poznatky, postupy a metody, ale rovněž prohlubovat jejich logické myšlení. Studenti by se měli naučit: analyzovat problém, odlišovat podstatné od nepodstatného, navrhnout postup řešení, kontrolovat jednotlivé kroky řešení, zobecňovat vytvořené závěry, vyhodnocovat správnost výsledků vzhledem k zadaným podmínkám, aplikovat úlohy na řešení technických problémů, pochopit, že matematické metody a myšlenkové postupy jsou použitelné i jinde než pouze v matematice.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Repetitorium z matematiky 1 je určeno studentům, kteří z jakýchkoliv důvodů neuspěli u zkoušky z předmětu Matematika I a mají zájem o úspěšné vykonání této zkoušky. Jeho obsah se v podstatě kryje s osnovami tohoto předmětu. Repetitorium bude zaměřeno zejména na praktickou část zkoušky.

Povinná literatura:

Burda, Pavel; Havelek, Radim; Hradecká, Radoslava; Kreml, Pavel: Matematika I, VŠB – TUO, Ostrava 2006, 80-248-1199-5 (CD-R). http://www.studopory.vsb.cz/studijnimaterialy/MatematikaI/MI.html http://mdg.vsb.cz/portal Doležalová, J.: Mathematics I. VŠB – TUO, Ostrava 2005, ISBN 80-248-0796-3

Doporučená literatura:

Vrbenská, H., Němčíková, J.: Základy matematiky pro bakaláře I. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava 1999. ISBN 80-7078-351-6 Vrbenská, H., Bělohlávková, J.: Základy matematiky pro bakaláře II. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava 1998. ISBN 80-7078-545-4 Harshbarger, Ronald; Reynolds, James: Calculus with Applications, D.C. Heath and Company 1990, ISBN 0-669-21145-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky pro udělení zápočtu: účast ve cvičení, 20 % neúčasti lze omluvit.

E-learning

http://mdg.vsb.cz/portal www.studopory.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Nejsou stanoveny další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova cvičení 1. Definiční obor funkce. 2. Funkce ohraničené, monotónní, sudé, liché, periodické. 3. Funkce prosté, inverzní, složené. Elementární funkce. 4. Cyklometrické funkce. Limity funkcí. 5. Derivace a diferenciál funkcí. 6. Výpočet limit funkcí L’Hospitalovým pravidlem. Monotónní funkce, extrémy. 7. Konvexní a konkávní funkce, inflexní bod. 8. Asymptoty křivky. Průběh funkce. 9. Základní operace s maticemi. 10. Determinanty. Úpravy determinantu. Výpočet determinantu rozvojem podle prvků libovolné řady. 11. Gaussova eliminační metoda, hodnost matice. Inverzní matice. 12. Řešení soustav lineárních rovnic. 13. Součiny vektorů. Rovnice roviny. Rovnice přímky. Vzájemné polohy útvarů. 14. Rezerva.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku