230-0323/01 – Repetitorium z matematiky 1 (Repet 1)

Garantující katedraKatedra matematikyKredity1
Garant předmětuRNDr. Jana Volná, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Jana Volná, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER365 doc. Ing. Martin Čermák, Ph.D.
DLO44 Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
JAR71 Mgr. Marcela Jarošová, Ph.D.
POS220 Ing. Lukáš Pospíšil, Ph.D.
STR78 Mgr. Jakub Stryja, Ph.D.
VIT0060 Mgr. Aleš Vítek, Ph.D.
VOL18 RNDr. Jana Volná, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Matematika je na vysokých školách technických organickou součástí studia. Neměla by však být vnímána jako cíl, ale jako nezbytný prostředek ke studiu odborných předmětů. Cílem předmětu je proto naučit studenty nejenom základní matematické poznatky, postupy a metody, ale rovněž prohlubovat jejich logické myšlení. Studenti by se měli naučit: analyzovat problém, odlišovat podstatné od nepodstatného, navrhnout postup řešení, kontrolovat jednotlivé kroky řešení, zobecňovat vytvořené závěry, vyhodnocovat správnost výsledků vzhledem k zadaným podmínkám, aplikovat úlohy na řešení technických problémů, pochopit, že matematické metody a myšlenkové postupy jsou použitelné i jinde než pouze v matematice.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Repetitorium z matematiky 1 je určeno studentům, kteří z jakýchkoliv důvodů neuspěli u zkoušky z předmětu Matematika I a mají zájem o úspěšné vykonání této zkoušky. Jeho obsah se v podstatě kryje s osnovami tohoto předmětu. Repetitorium bude zaměřeno zejména na praktickou část zkoušky.

Povinná literatura:

Burda, Pavel; Havelek, Radim; Hradecká, Radoslava; Kreml, Pavel: Matematika I, VŠB – TUO, Ostrava 2006, 80-248-1199-5 (CD-R). http://www.studopory.vsb.cz/studijnimaterialy/MatematikaI/MI.html http://mdg.vsb.cz/portal Doležalová, J.: Mathematics I. VŠB – TUO, Ostrava 2005, ISBN 80-248-0796-3

Doporučená literatura:

Vrbenská, H., Němčíková, J.: Základy matematiky pro bakaláře I. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava 1999. ISBN 80-7078-351-6 Vrbenská, H., Bělohlávková, J.: Základy matematiky pro bakaláře II. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava 1998. ISBN 80-7078-545-4 Harshbarger, Ronald; Reynolds, James: Calculus with Applications, D.C. Heath and Company 1990, ISBN 0-669-21145-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky pro udělení zápočtu: účast ve cvičení, 20 % neúčasti lze omluvit.

E-learning

http://mdg.vsb.cz/portal www.studopory.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Nejsou stanoveny další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova cvičení 1. Definiční obor funkce. 2. Funkce ohraničené, monotónní, sudé, liché, periodické. 3. Funkce prosté, inverzní, složené. Elementární funkce. 4. Cyklometrické funkce. Limity funkcí. 5. Derivace a diferenciál funkcí. 6. Výpočet limit funkcí L’Hospitalovým pravidlem. Monotónní funkce, extrémy. 7. Konvexní a konkávní funkce, inflexní bod. 8. Asymptoty křivky. Průběh funkce. 9. Základní operace s maticemi. 10. Determinanty. Úpravy determinantu. Výpočet determinantu rozvojem podle prvků libovolné řady. 11. Gaussova eliminační metoda, hodnost matice. Inverzní matice. 12. Řešení soustav lineárních rovnic. 13. Součiny vektorů. Rovnice roviny. Rovnice přímky. Vzájemné polohy útvarů. 14. Rezerva.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Povinná účast na předmětu není nutná. Další podmínky absolvování budou respektovat individuální potřeby studenta.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Praha 1 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B1032A020008) Ochrana obyvatelstva a krizový management K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B1032A020008) Ochrana obyvatelstva a krizový management P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B1032A020008) Ochrana obyvatelstva a krizový management K čeština Lázně Bohdaneč 1 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B1032A020008) Ochrana obyvatelstva a krizový management K čeština Praha 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Praha 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B1032A020009) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B1032A020009) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B1032A020009) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatelstva a krizový management K čeština Lázně Bohdaneč 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatelstva a krizový management K čeština Praha 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatelstva a krizový management K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatelstva a krizový management P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Praha 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatelstva a krizový management K čeština Lázně Bohdaneč 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatelstva a krizový management K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatelstva a krizový management P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatelstva a krizový management K čeština Praha 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B1032A020009) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B1032A020009) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B1032A020009) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Praha 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Praha 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatelstva a krizový management P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatelstva a krizový management K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatelstva a krizový management K čeština Lázně Bohdaneč 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatelstva a krizový management K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatelstva a krizový management K čeština Lázně Bohdaneč 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatelstva a krizový management P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní