230-0326/01 – Repetitorium z Inženýrské matematiky (Repet IM)

Garantující katedraKatedra matematikyKredity1
Garant předmětuMgr. Jakub Stryja, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Jakub Stryja, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STR78 Mgr. Jakub Stryja, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Matematika je na vysokých školách technických organickou součástí studia. Neměla by však být vnímána jako cíl, ale jako nezbytný prostředek ke studiu odborných předmětů. Cílem předmětu je proto naučit studenty nejenom základní matematické poznatky, postupy a metody, ale rovněž prohlubovat jejich logické myšlení. Studenti by se měli naučit: analyzovat problém, odlišovat podstatné od nepodstatného, navrhnout postup řešení, kontrolovat jednotlivé kroky řešení, zobecňovat vytvořené závěry, vyhodnocovat správnost výsledků vzhledem k zadaným podmínkám, aplikovat úlohy na řešení technických problémů, pochopit, že matematické metody a myšlenkové postupy jsou použitelné i jinde než pouze v matematice.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Repetitorium z inženýrské matematiky je určeno studentům, kteří z jakýchkoliv důvodů neuspěli u zkoušky z předmětu Inženýrská matematika a mají zájem o úspěšné vykonání této zkoušky. Jeho obsah se v podstatě kryje s osnovami tohoto předmětu. Cílem repetitoria je umožnit pochopení učiva řešením konkrétních příkladů. Repetitorium bude zaměřeno zejména na praktickou část zkoušky, budou řešeny úlohy odpovídající písemné části zkoušky.

Povinná literatura:

Burda, P. - Doležalová, J.: Integrální počet funkcí více proměnných – Matematika IIIb. Skriptum VŠB, Ostrava 2003. ISBN 80-248-0454-9. Burda, P. - Doležalová, J.: Cvičení z matematiky IV. Skriptum VŠB, Ostrava 2002. ISBN 80-248-0028-4. Vlček, J. – Vrbický, J. - Stryja, J.: Řady. Skriptum VŠB-TU, Ostrava 2020. ISBN 978-80-248-4392-6, doi: https://doi.org/10.31490/9788024843926 http://mdg.vsb.cz/portal/m4

Doporučená literatura:

Škrášek, J.-Tichý, Z.: Základy aplikované matematiky I,II,III. SNTL, Praha 1986

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky pro udělení zápočtu: účast ve cvičení, 20 % neúčasti lze omluvit.

E-learning

http://mdg.vsb.cz/portal

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Integrální počet funkcí více proměnných. Dvojný integrál v obdélníku a na obecné uzavřené oblasti. 2. Transformace dvojných integrálů, geometrické a fyzikální aplikace dvojných integrálů. 3. Trojný integrál v kvádru a na obecné uzavřené oblasti. 4. Transformace trojných integrálů, aplikace trojných integrálů. 5. Křivkové integrály. Křivky v prostoru E3, pojem křivkového integrálu I. a II. druhu. 6. Vlastnosti křivkových integrálů, Greenova věta, nezávislost křivkového integrálu na integrační cestě. 7. Aplikace křivkových integrálů. 8. Řady. Nekonečné číselné řady. Definice, součet řady, zbytek řady, konvergence, nutná podmínka konvergence, harmonická a geometrická řada. 9. Kriteria konvergence řad s nezápornými členy - podílové, odmocninové, integrální a srovnávací. 10. Alternující řady - absolutní a relativní konvergence, Leibnizovo kriterium. 11. Mocninné řady - interval a poloměr konvergence, součet mocninné řady. 12. Taylorův rozvoj, aplikace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Povinná účast na předmětu není nutná. Další podmínky absolvování budou respektovat individuální potřeby studenta.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020006) Inženýrství fyzické bezpečnosti P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N1032A020006) Inženýrství fyzické bezpečnosti K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020006) Inženýrství fyzické bezpečnosti P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020006) Inženýrství fyzické bezpečnosti K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N1032A020006) Inženýrství fyzické bezpečnosti P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020006) Inženýrství fyzické bezpečnosti K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.