301-0901/03 – Dissertation Seminary (DS_I)

Gurantor departmentStudy and International OfficeCredits15
Subject guarantorprof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.Subject version guarantorprof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HOR80 prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+5
Part-time Credit and Examination 0+5

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Plnění mimozkouškových aktivit studentů doktorského studijního programu v prvém ročníku studia

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Kreditové hodnocení základních aktivit studentů započítávaných v rámci disertačního semináře Aktivita, výstup, Počet kreditů Návrh experimentu, experimentálního pracoviště, zkušebního stavu. 5 až 10 Interní grant v doktorském studijním programu, obhájena závěrečná zpráva. 10 Podíl na řešení doplňkové činnosti v návaznosti na téma disertační práce a s využitím poznatků oboru disertační práce. 5 až 10 Aktivní spoluúčast na řešení projektu - Grantová agentura České republiky, oborové grantové projekty. 5 až 15 Fond rozvoje vysokých škol - doktorský grant - obhájena závěrečná zpráva. 15 Publikování původního článku v časopise1) v České republice. 10 Publikování původního příspěvku1) na konferenci v České republice a aktivní účast. 5 Publikování původního příspěvku1) v cizím jazyce na konferenci v ČR a aktivní účast. 10 Publikování původního příspěvku1) v cizím jazyce na konferenci v zahraničí. 10 Publikování původního článku v časopise v cizím jazyce v zahraničí. 20 Samostatná původní publikace1) k tématu disertační práce – článek s impakt faktorem, monografie - kniha, respektive samostatné původní kapitoly (poměrná část). 30 V návaznosti na téma disertační práce realizované inženýrské dílo, průmyslový vzor, patent, respektive podíl na realizovaném inženýrském díle, na průmyslovém vzoru, patentu – podle procentuální účasti. 5 až 30 Zpracování disertační práce v celém rozsahu v konečné verzi. 30 Mobilita (1 až 3 měsíce) - studium na zahraniční univerzitě v oboru, maximálně 15 kreditů za studium. 5 až 15 Aktivní účast na zajištění výuky školicím pracovištěm v oboru disertační práce v rámci neplacené pedagogické praxe. 5kr/4hod Výzkumné a vývojové práce, řešení projektů v návaznosti na téma disertační práce na pracovišti studenta. 5 až 15 Poznámky: 1) Při započtení publikace je tato doložena výtiskem, respektive potvrzením vydavatele o přijetí do tisku. 2) Udělení počtu kreditů v uvedeném rozmezí navrhuje školitel a schvaluje oborová rada na základě ročního hodnocení studenta. 3) Za aktivní účast je považována fyzická přítomnost a přednesení příspěvku, zapojení se do odborné diskuse, prezentace příspěvku publikovaného ve sborníku v rámci posterové sekce. 4) Za cizí jazyk není považován jazyk český a slovenský.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2301V013) Robotics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2303V002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (3901V003) Applied Mechanics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (3902V010) Automation of Technological Processes P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2301V013) Robotics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2303V002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (3901V003) Applied Mechanics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (3902V010) Automation of Technological Processes K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (3901V003) Applied Mechanics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2301V013) Robotics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2303V002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (3902V010) Automation of Technological Processes P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2301V013) Robotics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2303V002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (3902V010) Automation of Technological Processes K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (3901V003) Applied Mechanics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2301V013) Robotics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2303V002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (3901V003) Applied Mechanics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (3902V010) Automation of Technological Processes P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2301V013) Robotics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2303V002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (3901V003) Applied Mechanics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (3902V010) Automation of Technological Processes K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2301V013) Robotics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2303V002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (3901V003) Applied Mechanics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (3902V010) Automation of Technological Processes P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2301V003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2301V013) Robotics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2303V002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (3901V003) Applied Mechanics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (3902V010) Automation of Technological Processes K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.