310-2110/04 – Základy matematiky (ZM)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity2
Garant předmětuMgr. Monika Jahodová, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Monika Jahodová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, FSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAH0037 Mgr. Monika Jahodová, Ph.D.
KOT31 RNDr. Jan Kotůlek, Ph.D.
LAM0028 RNDr. Alžběta Lampartová
MUL0086 RNDr. PhDr. Ivo Müller, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je připomenout a zopakovat některé kapitoly středoškolské matematiky, které jsou důležité pro úspěšné absolvování předmětu Matematika 1 a dalších předmětů na technické vysoké škole. Patří mezi ně úpravy výrazů, grafy elementárních funkcí, různé typy rovnic a nerovnic a analytická geometrie v rovině.

Vyučovací metody

Semináře
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Na fakultu jsou přijímáni studenti z rozdílných typů středních škol, na nichž je odlišný obsah i rozsah výuky matematiky. Rovněž znalosti studentů, kteří přicházejí do prvního ročníku, jsou na značně různé úrovni. Cílem předmětu je zopakovat základní vědomosti středoškolské matematiky a pokusit se dostat jejich úroveň na určitou základní hladinu, která je nezbytná k dalšímu úspěšnému studiu na technické vysoké škole.

Povinná literatura:

Polák, J.: Přehled středoškolské matematiky. SPN, Praha 1991. ISBN 80-7196-267-8 Polák, J.: Středoškolská matematika v úlohách I. Prometheus, Praha 1996. ISBN 80-7196-021-7

Doporučená literatura:

Středoškolské učebnice matematiky. http://mdg.vsb.cz/portal/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet je udělen na základě výsledku závěrečného testu. Maximum 100 bodů, pro splnění je třeba získat 51 bodů.

E-learning

http://mdg.vsb.cz/portal/

Další požadavky na studenta

Povinná docházka do cvičení nebo aktivita ve formě předepsané vedoucím cvičení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Číselná gramotnost: převody mezi zlomky a desetinnými čísly, intervaly a množinové operace na intervalech, absolutní hodnota reálného čísla. 2-3. Mnohočleny, lomené výrazy, výrazy s mocninami a odmocninami. Úpravy algebraických výrazů, vytýkání ze závorky, krácení, odstranění složených zlomků, převod na společného jmenovatele, dělení mnohočlenů. Vzorce pro rozklady dvojčlenů a mnohočlenů. 4-5. Lineární a kvadratické rovnice a nerovnice. Podílový a součinový tvar, metoda nulových bodů. 6. Mocniny s exponentem přirozeným, celým a racionálním, pravidla pro počítání s mocninami a odmocninami. Mocninné a exponenciální funkce. 7. Pravidla pro počítání s logaritmy, logaritmické funkce. 8. Goniometrie a trigonometrie. Orientovaný úhel, jeho velikost ve stupňové a obloukové míře. Goniometrické funkce, jejich definice pomocí pravoúhlého trojúhelníka a jednotkové kružnice. 9. Úprava výrazů obsahujících funkce. 10. Posloupnosti, jejich limity a součty. Aritmetická a geometrická posloupnost. 11-12. Analytická geometrie v rovině. Souřadnice bodu a vektoru, přímka v rovině, polohové a metrické vztahy bodů a přímek v rovině. 13. Kuželosečky. Vlastnosti, středový resp. vrcholový tvar rovnice.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B0788P270002) Inovace a design zdravotnických prostředků P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 1 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 1 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní