310-2303/01 – Mathematics 3 (Math 3)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity5
Garant předmětuMgr. Jiří KrčekGarant verze předmětuMgr. Jiří Krček
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, FEI, FBI, FMT, FAST, HGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRC76 Mgr. Jiří Krček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozšíření matematických předmětů z bakalářského studia. Studenti budou seznámeni se soustavami obyčejných diferenciálních rovnic, násobnými a křivkovými integrály a základy teorie pole.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Mathematics 3 navazuje na Mathematics 1,2. Zápis tohoto předmětu doporučujeme pouze studentům, kteří absolvovali předměty Mathematics 1 a 2 nebo obsahově odpovídající kurzy. - Integrální počet funkcí více proměnných. - Dvojný a trojný integrál. Fubinova věta. - Transformace do polárních, cylindrických a sférických souřadnic. - Aplikace dvojného a trojného integrálu. - Teorie pole. Skalární a vektorové pole. - Křivky a jejich orientace, křivkový integrál I. druhu a jeho aplikace. - Křivkový integrál II. druhu a jeho aplikace. - Nezávislost na integrační cestě, Greenova věta.

Povinná literatura:

Studijní materiály v angličtině v Moodle - lms.vsb.cz

Doporučená literatura:

Neustupa J., Kračmar S.: Mathematics II. ČVUT, Praha 1998. http://www.studopory.vsb.cz/studijnimaterialy/MatematikaIII/Matematika3_obsah.pdf (in czech language)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: - účast na cvičeních je povinná, 20 % neučasti lze omluvit, - zápočtový test. Klasifikace 5-20 b. Zkouška: Praktická část je hodnocena 0-60 b., minimum pro úspěšné absolvování je 25 b. Teoretická část je hodnocena 0-20 b., minimum pro úspěšné absolvování je 5 b. Výsledná klasifikace: 100 - 91 90 - 81 80 - 71 70 - 61 60 - 51 50 - 0 A B C D E F

E-learning

http://www.studopory.vsb.cz/studijnimaterialy/MatematikaIII/Matematika3_obsah.pdf (in czech language) http://mdg.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Dvojný integrál a jeho aplikace. 2. Trojný integrál a jeho aplikace. 3. Teorie pole - skalární a vektorové pole. 4. Křivkové integrály a jejich aplikace. 5. Soustavy ODR, metody eliminační a Eulerova.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  5
        Zkouška Zkouška 80 (80) 30 3
                Písemka Písemka 60  25
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  5
Rozsah povinné účasti: Rozsah povinné účasti je 80 %. Pro splnění zápočtu musí studenti absolvovat zápočtový test.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu musí studenti absolvovat zápočtový test. Na základě úspěšně splněného zápočtu mohou složit zkoušku, která se bude skládat z praktické a teoretické části.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS Bc.-Mgr. 2024/2025 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2024/2025 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS Bc.-Mgr. 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS Bc.-Mgr. 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS Bc.-Mgr. 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
FMT+9360 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
Doplněné předměty 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
FMT 2019/2020 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.