310-4003/01 – Matematická statistika a analýza dat (MSAD)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity10
Garant předmětuMgr. Marcela Rabasová, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Marcela Rabasová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC14 prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
KAH14 Mgr. Marcela Rabasová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout teoretický a praktický základ pro pochopení významu základních pravděpodobnostních pojmů a naučit studenta statistickému myšlení jako způsobu chápání procesů a dějů kolem nás a seznámit ho se základními metodami získávání a analýzy statistických dat.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

1. Popisná statistika - statistický soubor s jedním argumentem, statistický soubor se dvěma argumenty, třídně rozdělený statistický soubor 2. Induktivní statistika - náhodný výběr, bodové a intervalové odhady parametrů, testování hypotéz 3. Regresní analýza - aproximace metodou nejmenších čtverců, lineární regrese, nelineární regrese

Povinná literatura:

Otipka P., Šmajstrla V.: Pravděpodobnost a statistika. VŠB-TU Ostrava 2012; http://www.studopory.vsb.cz/materialy.html

Doporučená literatura:

M. Litschmannová: Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti. FEI VŠB TU Ostrava 2011; http://mi21.vsb.cz/modul/vybrane-kapitoly-z-pravdepodobnosti M. Litschmannová: Úvod do statistiky. FEI VŠB TU Ostrava 2011; http://mi21.vsb.cz/modul/uvod-do-statistiky Pavelka L., Doležalová J.: Pravděpodobnost a statistika. VŠB-TU Ostrava 1999; ISBN 80-7078-976-X

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Požadavky pro udělení zápočtu a zkoušky ======================================= Výuka probíhá formou individuálních konzultací. Požadavky ke zkoušce a otázky odpovídají osnově předmětu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Požadavky jsou ekvivalentní obsahu předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Popisná statistika - statistický soubor s jedním argumentem, statistický soubor se dvěma argumenty, třídně rozdělený statistický soubor 2. Induktivní statistika - náhodný výběr, bodové a intervalové odhady parametrů, testování hypotéz 3. Regresní analýza - aproximace metodou nejmenších čtverců, lineární regrese, nelineární regrese

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.