330-0301/01 – Statika (STAT)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFS, HGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL59 Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
CIE0026 Ing. Jakub Cienciala
LIC098 Ing. Mgr. Dagmar Ličková, Ph.D.
MAW007 doc. Ing. Pavel Maršálek, Ph.D.
NEV073 Ing. Martin Nevřela
PAS0031 Ing. Zbyněk Paška
POD10 doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
POR05 doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
SIM0261 Ing. Kateřina Vlčková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu STATIKA by studenti měli znát základní postup mechaniky "uvolnění" což předpokládá znalosti základních typů vazeb, sestavení rovnovážných rovnovážných rovnic pro různé typy silových soustav, a zavedení vlivu základních typů pasivních odporů. U rovinného nosníku by měli umět určit průběh vnitřních statických účinků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu Statika se posluchači seznámí se základními zákonitostmi působení sil na tělesa, která jsou v klidu, se základními metodami řešení vazbových a vnitřních sil těles a jejich soustav. Základní pojmy statiky, práce se silou, rovnováha a ekvivalence silových soustav. Rovnováha tělesa a soustavy těles. Metoda uvolňování u soustav těles. Řešení vnitřních statických účinků rovinných nosníků přímých a lomených. Prutové soustavy. Základní případy pasivních odporů. Praktické aplikace.

Povinná literatura:

[1] Ondrouch,Šňupárková : Příručka statiky s příklady, skripta VŠB Ostrava, 1986 [2] Horyl Petr: Statika a Dynamika, skripta VŠB Ostrava, 1988 [3] e-learningový kurs Statika: http://elearning-330.vsb.cz/Statika_elearning/index.html [4] Riley, William Franklin, Sturges, Leroy D. : Engineering mechanics: Statics, John Wiley and Sons, inc., New York, 1993, ISBN 0 - 471 - 51241 - 9

Doporučená literatura:

1. Juliš,Tepřík,Slavík : Statika, Praha, SNTL 1987 2. Žiaran Stanislav: Technická mechanika Statika, Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2003, ISBN 80-227-1863-7 3. Stejskal, Březina, Knězů : Mechanika I

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

5 testů v průběhu semestru

E-learning

Veškeré studijní materiály jsou volně dostupné na: http://www.fs.vsb.cz/330/cs/Statika/

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah předmětu: Základní pojmy statiky, práce se silou, rovnováha a ekvivalence silových soustav. Rovnováha tělesa a soustavy těles. Metoda uvolňování u soustav těles. Řešení vnitřních statických účinků rovinných nosníků přímých a lomených. Prutové soustavy. Základní případy pasivních odporů. Praktické aplikace. Program přednášek Č Přednáška/Cvičení 1. P Obsah mechaniky a statiky. Pojem “síla”, síla jako vektorová veličina, určení síly, operqace se silami. Moment síly k bodu a k ose. Silová dvojice. Rovnoběžné přeložení síly v rovině. C Základní informace o způsobu vedení cvičení, zadávání kontrolních testů, programů, podmínky udělení zápočtu.Určení síly v rovině a prostoru. 2 P Silové soustavy ( dále jen S.S.), typy S.S., nahrazení, rovnováha a ekvivalence silových sousta o společném působišti v rovině a v prostoru. vyjádření. C S.S. procházející společným bodem v rovině a v prostoru. Řešení výslednice , řešení ekvivalence a rovnováhy dané silové soustavy. 3 P Obecná rovinná a prostorová S.S. C Moment síly k bodu. Obecná rovinná silová soustava, řešení ekvivalence a rovnováhy. 4 P Soustava rovnoběžných sil. Pojem těžiště, určení těžiště čar, ploch a těles. C Obecná prostorová silová soustava (rovnováha desky na 6-ti prutech). 1. kontrolní test 5 P Pojem stupně volnosti, typy rovinných a prostorových vazeb. Složení rovinných soustav těles, princip uvolňování, strukturální vzorec a jeho skladba. C Těžiště složených křivek, ploch a těles. 6 P Rovnováha rovinných sousta těles ( metoda uvolňování). Trojkloubový nosník. C Výpočet povrchu a objemu rotačního tělesa – 2. kontrolní test 7 P Rovnováha jednoduchých prostorových soustav těles. C Rovinné soustavy těles - metoda uvolňování, řešení reakcí ve vazbách. 8 P Přímý nosník, definice, vnitřní statické účinky. Schwedlerova věta. C Rovinné soustavy těles - další typy příkladů, 3. kontrolní test 9 P Vyšetřování vnitřních statických účinků na nosnících pro základní typy zatížení. C Vnitřní statické účinky přímých nosníků pro spojité a kombinované zatížení. 10 P Staticky určité lomené nosníky. C Staticky určité lomené nosíky - řešení vnitřních statických účinků – 4. kontrolní test 11 P Prutové soustavy, základní pojmy, metody řešení. C Řešení soustav obsahujících prut, uvolňování, řešeníosových sil prutových soustav metodou styčníkovou. 12 P Rovnováha těles s reálnými vazbami. Smykové a valivé tření. C Pasivní odpory, uvážení vlivu tření smykového, čepového, valivého ve vazbách 13 P Tření na šroubu, tření čepové, vláknové a odpor tuhosti lan. C Pasivní odpory, řešení rovnováhy soustav těles s uvážením pasivních odporů, 5. kontrolní test . 14 P Základy analytické statiky, stabilita rovnovážné polohy,bezpečnost proti převržení.ev. konzultace nejasností z předcházejících přednášek. C Náhradní termín pro kontrolní testy, konzultace. Otázky ke zkoušce 1. Základní pojmy, síla, vektorový zápis, směrové úhly......... 2. Moment síly k bodu, k ose, maticový zápis 3. Silová dvojice, rovnoběžné přeložení síly v rovině 4. Silová soustava rovinná o spol. působišti, její nahrazení, rovnováha, 5. Silová sousatava prostorová o spol. působišti, nahrazení, rovnováha 6. Obecná rovinná silová soustava, nahrazení, rovnováha, 7. Obecná prostorová silová soustava, nahrazení, rovnováha, 8. Středisko rovnoběžných sil. Řešení početní 9. Definice těžiště.Těžiště čar, jeho odvození, příklady 10. Definice těžiště.Těžiště ploch, jeho odvození, příklady 11. Definice těžiště .Těžiště těles, jeho odvození, příklady 12. Definice těžiště. Těžiště nehomogenních těles 13. Stupně volnosti, typy rovinných a prostorových vazeb 14. Strukturální vzorec, příklad 15. Rovnováha rovinných soustav těles - metoda uvolňování 16. Trojkloubový nosník - řešení početní 17. Rovnováha prostorových soustav těles, strukturální vzorec 18. Vnitřní statické účinky u přímého prutu 19. Typy zatížení nosníků - průběhy vnitřních statických účinků u jednotlivých typů zatížení 20. Schwedlerova věta 21. Staticky určité lomené nosníky 22. Prutové soustavy, základní pojmy, statická určitost, metoda styčníková 23. Pasivní odpory - tření smykové 24. Pasivní odpory - tření čepové, (čepy axiální, radiální) 25. Pasivní odpory - tření vláknové, tření ve šroubové vazbě 26. Stabilita tělesa Pozn: Seznam otázek je pouze orientační

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  15
        Zkouška Zkouška 65 (65) 16 3
                Písemka - 4 příklady Písemná zkouška 40  15
                Teoretické otázky Písemná zkouška 25  8
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FS - K - cs 2020/2021 kombinovaná čeština volitelný odborný FS - Fakulta strojní stu. blok
Blok předmětů bez studijního plánu - FS - P - cs 2020/2021 prezenční čeština volitelný odborný FS - Fakulta strojní stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní