330-0301/02 – Statika (STAT)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Milada Hlaváčková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGF, FSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL59 Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
LIC098 Ing. Mgr. Dagmar Ličková, Ph.D.
MAW007 doc. Ing. Pavel Maršálek, Ph.D.
POD10 doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
POR05 doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu STATIKA by studenti měli znát základní postup mechaniky "uvolnění" což předpokládá znalosti základních typů vazeb, sestavení rovnovážných rovnovážných rovnic pro různé typy silových soustav, a zavedení vlivu základních typů pasivních odporů. U rovinného nosníku by měli umět určit průběh vnitřních statických účinků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu Statika se posluchači seznámí se základními zákonitostmi působení sil na tělesa, která jsou v klidu, se základními metodami řešení vazbových a vnitřních sil těles a jejich soustav. Základní pojmy statiky, práce se silou, rovnováha a ekvivalence silových soustav. Rovnováha tělesa a soustavy těles. Metoda uvolňování u soustav těles. Řešení vnitřních statických účinků rovinných nosníků přímých a lomených. Prutové soustavy. Základní případy pasivních odporů. Praktické aplikace.

Povinná literatura:

[1] Ondrouch,Šňupárková : Příručka statiky s příklady, skripta VŠB Ostrava, 1986 [2] Horyl Petr: Statika a Dynamika, skripta VŠB Ostrava, 1988 [3] e-learningový kurs Statika: http://elearning-330.vsb.cz/Statika_elearning/index.html [4] Riley, William Franklin, Sturges, Leroy D. : Engineering mechanics: Statics, John Wiley and Sons, inc., New York, 1993, ISBN 0 - 471 - 51241 - 9

Doporučená literatura:

1. Juliš,Tepřík,Slavík : Statika, Praha, SNTL 1987 2. Žiaran Stanislav: Technická mechanika Statika, Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2003, ISBN 80-227-1863-7 3. Stejskal, Březina, Knězů : Mechanika I

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

5 testů v průběhu semestru

E-learning

http://www.337.vsb.cz/materialy/Statika_nova_verze/index.htm

Další požadavky na studenta

Předpokládány jsou znalosti základních matematických operací, znalosti řešení soustav rovnic a základní integrální vztahy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah předmětu: Základní pojmy statiky, práce se silou, rovnováha a ekvivalence silových soustav. Rovnováha tělesa a soustavy těles. Metoda uvolňování u soustav těles. Řešení vnitřních statických účinků rovinných nosníků přímých a lomených. Prutové soustavy. Základní případy pasivních odporů. Praktické aplikace. Č. otázky Znění otázky 1 Základní pojmy, síla, vektorový zápis, sčítání sil, směrové úhly. 2 Moment síly k bodu, k ose, maticový zápis. 3 Silová dvojice, rovnoběžné přeložení síly v rovině. 4 Silová soustava rovinná o spol. působišti, výslednice, nahrazení, rovnováha, maticový zápis. 5 Silová soustava prostorová o spol. působišti, výslednice, nahrazení, rovnováha,maticový zápis. 6 Obecná rovinná silová soustava, výslednice, nahrazení, rovnováha, maticový zápis. 7 Obecná prostorová silová soustava, nahrazení, rovnováha. 8 Soustava rovnoběžných sil. Určení polohy výslednice. 9 Definice těžiště.Těžiště čar, jeho odvození, příklady. 10 Definice těžiště.Těžiště ploch, jeho odvození, příklady. 11 Definice těžiště .Těžiště těles, jeho odvození, příklady. 12 Definice těžiště. Těžiště nehomogenních těles, jeho odvození, příklady. 13 Pappus-Guldinovy věty. Jejich odvození, příklad. 14 Pojem stupně volnosti, typy rovinných a prostorových vazeb. 15 Strukturální vzorec, příklad. Statická určitost soustav těles. 16 Rovnováha rovinných soustav těles - metoda uvolňování, princip graf. řešení. 17 Trojkloubový nosník - řešení početní a grafické. 18 Rovnováha prostorových soustav těles, strukturální vzorec, příklad. 19 Vnitřní statické účinky u přímého prutu. Definice. 20 Typy zatížení nosníků - průběhy vnitřních statických účinků u jednotlivých typů zatížení. 21 Schwedlerova věta, její užití. 22 Staticky určité lomené nosníky. Příklad. 23 Prutové soustavy, základní pojmy, statická určitost, metoda styčníková. 24 Prutové soustavy - metoda průsečná, Cremonova metoda. 25 Pasivní odpory - tření smykové. 26 Pasivní odpory - tření čepové, (čepy axiální, radiální). 27 Pasivní odpory - tření vláknové, tření ve šroubové vazbě. 28 Stabilita tělesa.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.