330-0301/03 – Statika (STAT)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, HGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL59 Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
CIE0026 Ing. Jakub Cienciala
HRC0008 Ing. Jan Hrček
KOR0145 Ing. Michal Kořínek
LIC098 Ing. Mgr. Dagmar Ličková
MAC0274 Ing. Vojtěch Machalla
MAW007 Ing. Pavel Maršálek, Ph.D.
MOL0062 Ing. Michal Molčan
NEV073 Ing. Martin Nevřela
PAL0159 Ing. Radek Páleník
PAS0031 Ing. Zbyněk Paška
POD10 doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
POR05 doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
RYB0077 Ing. David Rybanský
SCH0267 Ing. David Schwarz
SKO0116 Ing. Ondřej Skoupý
SIM0261 Ing. Kateřina Šimečková
SMA0022 Ing. Jiří Šmach
SOT0036 Ing. Martin Šotola
VIT0102 Ing. Radek Vitásek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu STATIKA by studenti měli znát základní postup mechaniky "uvolnění" což předpokládá znalosti základních typů vazeb, sestavení rovnovážných rovnovážných rovnic pro různé typy silových soustav, a zavedení vlivu základních typů pasivních odporů. U rovinného nosníku by měli umět určit průběh vnitřních statických účinků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu Statika se posluchači seznámí se základními zákonitostmi působení sil na tělesa, která jsou v klidu, se základními metodami řešení vazbových a vnitřních sil těles a jejich soustav. Základní pojmy statiky, práce se silou, rovnováha a ekvivalence silových soustav. Rovnováha tělesa a soustavy těles. Metoda uvolňování u soustav těles. Řešení vnitřních statických účinků rovinných nosníků přímých a lomených. Prutové soustavy. Základní případy pasivních odporů. Praktické aplikace.

Povinná literatura:

[1] Ondrouch,Šňupárková : Příručka statiky s příklady, skripta VŠB Ostrava, 1986 [2] Horyl Petr: Statika a Dynamika, skripta VŠB Ostrava, 1988 [3] e-learningový kurs Statika: http://elearning-330.vsb.cz/Statika_elearning/index.html [4] Riley, William Franklin, Sturges, Leroy D. : Engineering mechanics: Statics, John Wiley and Sons, inc., New York, 1993, ISBN 0 - 471 - 51241 - 9

Doporučená literatura:

1. Juliš,Tepřík,Slavík : Statika, Praha, SNTL 1987 2. Žiaran Stanislav: Technická mechanika Statika, Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2003, ISBN 80-227-1863-7 3. Stejskal, Březina, Knězů : Mechanika I

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: 2 písemné testy v průběhu semestru. Studenti dálkového studia dostanou program, jehož zpracování bude podmínkou pro udělení zápočtu. Zkouška písemná a ústní.

E-learning

Veškeré studijní materiály jsou volně dostupné na: http://www.fs.vsb.cz/330/cs/Statika/

Další požadavky na studenta

Předpokládány jsou znalosti základních matematických operací, znalosti řešení soustav rovnic a základní integrální vztahy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obsah mechaniky a statiky. Pojem “síla”, síla jako vektorová veličina, určení síly, operace se silami. Moment síly k bodu a k ose. Silová dvojice. Rovnoběžné přeložení síly v rovině. 2. Silové soustavy ( dále jen S.S.), typy S.S., nahrazení, rovnováha a ekvivalence silových sousta o společném působišti v rovině a v prostoru. 3. Obecná rovinná a prostorová S.S., moment síly k bodu. 4. Soustava rovnoběžných sil. Pojem těžiště, určení těžiště čar, ploch a těles. 5. Pojem stupně volnosti, typy rovinných a prostorových vazeb. Složení rovinných soustav těles, princip uvolňování, strukturální vzorec a jeho skladba. 6. Rovnováha rovinných sousta těles (metoda uvolňování). Trojkloubový nosník. 7. Rovnováha jednoduchých prostorových soustav těles. 8. Přímý nosník, definice, vnitřní statické účinky. Schwedlerova věta. 9. Vyšetřování vnitřních statických účinků na nosnících pro základní typy zatížení. 10. Staticky určité lomené nosníky. 11. Prutové soustavy, základní pojmy, metody řešení. 12. Rovnováha těles s reálnými vazbami. Pasívní odpory, smykové a valivé tření. 13. Tření na šroubu, tření čepové, vláknové a odpor tuhosti lan. 14. Základy analytické statiky, stabilita rovnovážné polohy,bezpečnost proti převržení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti: účast není povinná

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku