330-0302/02 – Dynamika I (DYN1)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL59 Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
MAW007 doc. Ing. Pavel Maršálek, Ph.D.
POD10 doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
POR05 doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají znalost základních zákonitostí pohybu hmotných objektů v závislosti na působících silách. Studenti pochopí význam jednotlivých pojmů dynamiky a vazby mezi nimi. Studenti se naučí aplikovat získané vědomosti na řešení konkrétních technických problémů. Studenti se naučí analyzovat stav mechanické soustavy z hlediska pohybu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Dynamika je součástí vědního celku mechanika. Posluchači se zabývají působením sil na hmotné objekty a důsledky tohoto působení. Těmi může být např. pohyb hmotného objektu. V předmětu Dynamika I se posluchači seznámí se základními vztahy a zákonitostmi pohybu, silového působení mezi tuhými tělesy při pohybu a vztahem mezi silovým působením a pohybem, způsobeným těmito silami. Předmět je věnován oblastem: - kinematika a dynamika hmotného bodu, - kinematika a dynamika tělesa, - kinematika a dynamika soustav těles, - základy technického kmitání.

Povinná literatura:

1. Brát,V.,Rosenberg,J.,Jáč,V.: Kinematika. SNTL/ALFA, Praha, 1987. 2. Podešva,J.: Kinematika. VŠB-TUO, Ostrava, 2001. 3. Podešva,J.: Dynamika v příkladech. VŠB-TUO, Ostrava, 1999. 4. Podešva,J.: Dynamika, učební texty, https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=114073 5. Riley,W.F., Sturges,L.D.: Engineering Mechanics - Dynamics. John Wiley&Sons, inc., New York, 1996.

Doporučená literatura:

1. Brousil,J.,Slavík,J.,Zeman,V.: Dynamika. SNTL/ALFA, Praha, 1989. 2. Riley,W.F., Sturges,L.D.: Engineering Mechanics - Dynamics. John Wiley&Sons, inc., New York, 1996.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 písemky, 2 programy

E-learning

http://www.337.vsb.cz/materialy/dynamika/dynamika.htm

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kinematika bodu. Základní vztahy, základní druhy pohybu z hlediska časového průběhu. 2. Dynamika hmotného bodu. Pohybová rovnice, d'Alembertův princip. Zákony o změně. 3. Pohyb bodu po křivočaré trajektorii. 4. Dynamika soustav hmotných bodů. 5. Pohyb tělesa - typy pohybů. Posuvný pohyb tělesa - kinematika a dynamika. Rotační pohyb tělesa - kinematika. 6. Rotační pohyb tělesa - dynamika. Geometrie hmot. 7. Obecný rovinný pohyb tělesa - kinematika. Kinematická geometrie, pólová konstrukce. Střed křivosti trajektorie bodu. Analytické řešení kinematiky. 8. Obecný rovinný pohyb tělesa - kinematika. Základní rozklad na posuv a rotaci. Teorie současných pohybů. Dynamika obecného rovinného pohybu. 9. Mechanismy - klasifikace, vazby, typy mechanismů. 10. Mechanismy s konstantním převodem - kinematika. 11. Mechanismy s konstantním převodem - dynamika. Metoda uvolňování, metoda redukce. 12. Volné kmitání s jedním stupněm volnosti. 13. Vynucené kmitání s jedním stupněm volnosti. 14. Dynamika relativního pohybu, základ teorie rázu, reaktivní pohyb. Otázky ke zkoušce. 1. Kinematika bodu. Základní veličiny a vztahy mezi nimi. Zvláštní případy pohybu bodu. Křivočarý pohyb bodu. 2. Dynamika hmotného bodu. Základní pohybová rovnice, vlastní pohybová rovnice, d’Alembertův princip. 3. Základní věty dynamiky hmotného bodu, věty o změně. 4. Dynamika soustavy hmotných bodů. 5. Geometrie hmot, momenty setrvačnosti. Steinerova věta. 6. Kinematika a dynamika posuvného pohybu tělesa. 7. Kinematika rotačního pohybu tělesa. 8. Dynamika rotačního pohybu tělesa. 9. Doplňkové účinky rotačního pohybu tělesa (rovinný případ), výpočet reakcí. 10. Kinematika obecného rovinného pohybu tělesa. 11. Dynamika obecného rovinného pohybu tělesa. 12. Kinematika současných pohybů, Coriolisovo zrychlení. 13. Klasifikace mechanismů. 14. Vazby a jejich vlastnosti. 15. Kinematika mechanismů s konstantním převodem. 16. Dynamika mechanismů s konstantním převodem, metoda uvolňování. 17. Dynamika mechanismů s konstantním převodem, metoda redukce. 18. Volné netlumené kmitání s jedním stupněm volnosti. 19. Volné tlumené kmitání s jedním stupněm volnosti. 20. Kmitání při současném působení konstantní síly. 21. Kmitání vynucené vnější budící silou harmonického průběhu. 22. Amplitudová a fázová charakteristika.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.