330-0302/04 – Dynamika I (DYN1)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAW007 Ing. Pavel Maršálek, Ph.D.
POD10 doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
POR05 doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
SAR0054 Fatih Sari
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají znalost základních zákonitostí pohybu hmotných objektů v závislosti na působících silách. Studenti pochopí význam jednotlivých pojmů dynamiky a vazby mezi nimi. Studenti se naučí aplikovat získané vědomosti na řešení konkrétních technických problémů. Studenti se naučí analyzovat stav mechanické soustavy z hlediska pohybu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Dynamika je součástí vědního celku mechanika. Posluchači se zabývají působením sil na hmotné objekty a důsledky tohoto působení. Těmi může být např. pohyb hmotného objektu. V předmětu Dynamika I se posluchači seznámí se základními vztahy a zákonitostmi pohybu, silového působení mezi tuhými tělesy při pohybu a vztahem mezi silovým působením a pohybem, způsobeným těmito silami. Předmět je věnován oblastem: - kinematika a dynamika hmotného bodu, - kinematika a dynamika tělesa, - kinematika a dynamika soustav těles, - základy technického kmitání.

Povinná literatura:

1. Brát,V.,Rosenberg,J.,Jáč,V.: Kinematika. SNTL/ALFA, Praha, 1987. 2. Podešva,J.: Kinematika. VŠB-TUO, Ostrava, 2001. 3. Podešva,J.: Dynamika v příkladech. VŠB-TUO, Ostrava, 1999. 4. Podešva,J.: Dynamics, učební texty, https://www.fs.vsb.cz/export/sites/fs/330/.content/files/dynamika_1_EN_Dynamics-Podesva.pdf 5. Riley,W.F., Sturges,L.D.: Engineering Mechanics - Dynamics. John Wiley&Sons, inc., New York, 1996.

Doporučená literatura:

1. Brousil,J.,Slavík,J.,Zeman,V.: Dynamika. SNTL/ALFA, Praha, 1989. 2. Riley,W.F., Sturges,L.D.: Engineering Mechanics - Dynamics. John Wiley&Sons, inc., New York, 1996.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 písemky, 2 programy

E-learning

https://www.fs.vsb.cz/330/cs/Dynamika-I/index.html

Další požadavky na studenta

Zápočet: 2 písemky, 2 programy Zkouška písemná a ústní.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kinematika bodu. Základní vztahy, základní druhy pohybu z hlediska časového průběhu. 2. Dynamika hmotného bodu. Pohybová rovnice, d'Alembertův princip. Zákony o změně. 3. Pohyb bodu po křivočaré trajektorii. 4. Dynamika soustav hmotných bodů. 5. Pohyb tělesa - typy pohybů. Posuvný pohyb tělesa - kinematika a dynamika. Rotační pohyb tělesa - kinematika. 6. Rotační pohyb tělesa - dynamika. Geometrie hmot. 7. Obecný rovinný pohyb tělesa - kinematika. Kinematická geometrie, pólová konstrukce. Střed křivosti trajektorie bodu. Analytické řešení kinematiky. 8. Obecný rovinný pohyb tělesa - kinematika. Základní rozklad na posuv a rotaci. Teorie současných pohybů. Dynamika obecného rovinného pohybu. 9. Mechanismy - klasifikace, vazby, typy mechanismů. 10. Mechanismy s konstantním převodem - kinematika. 11. Mechanismy s konstantním převodem - dynamika. Metoda uvolňování, metoda redukce. 12. Volné kmitání s jedním stupněm volnosti. 13. Vynucené kmitání s jedním stupněm volnosti. 14. Dynamika relativního pohybu, základ teorie rázu, reaktivní pohyb.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok