330-0303/03 – Dynamika II (DYN2)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL59 Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
CIE0026 Ing. Jakub Cienciala
MAW007 Ing. Pavel Maršálek, Ph.D.
PAS0031 Ing. Zbyněk Paška
POD10 doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
POR05 doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají rozšířené znalosti zákonitostí pohybu hmotných objektů v závislosti na působících silách, zejména zákonitosti složitých pohybů tělesa, mechanismů. Studenti pochopí způsoby řešení dynamiky pohybu těles a mechanismů. Studenti se naučí aplikovat získané vědomosti na řešení konkrétních technických problémů. Studenti se naučí analyzovat stav mechanické soustavy z hlediska pohybu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na předmět Dynamika I. Provádí se stručná rekapitulace kapitol: dynamika hmotného bodu, posuvný a rotační pohyb. Podrobně je probírána kinematika a dynamika obecného rovinného pohybu, jakož i teorie současných pohybů. Kinematika a dynamika prostorových pohybů, sférického a šroubového. Kinematika a dynamika mechanismů se zaměřením na mechanismy s proměnným převodem. Základy analytické mechaniky.

Povinná literatura:

[1] BRÁT, V.- ROSENBERG, J.- JÁČ, V. Kinematika. Praha: SNTL/ALFA,1987. 251 s. [2] BROUSIL, J.- SLAVÍK, J.- ZEMAN, V. Dynamika. Praha: SNTL/ALFA, 1989. 328 s. [3] PODEŠVA,J. Kinematika – soubor přednášek. Ostrava: VŠB-TUO, 2001. 253 s. [4] PODEŠVA, J. Dynamika v příkladech. Ostrava: VŠB-TU, 1999. 196 s. [5] Riley, William Franklin, Sturges, Leroy D. : Engineering mechanics: Dynamics, John Wiley and Sons, inc., New York, 1993, ISBN 0 - 471 - 51242 - 7 [6] https://www.fs.vsb.cz/330/cs/dynamika-ii/

Doporučená literatura:

[6] https://www.fs.vsb.cz/330/cs/dynamika-ii/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: písemné testy, programy Zkouška písemná a ústní.

E-learning

https://www.fs.vsb.cz/330/cs/dynamika-ii/

Další požadavky na studenta

Zápočet: písemné testy, programy Zkouška písemná a ústní.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy dynamiky - shrnutí obsahu předmětu Dynamika I. 2. Kinematika tělesa, typy pohyb. Posuvný a rotační pohyb. 3. Obecný rovinný pohyb, kinematická geometrie, pole rychlostí a zrychlení. 4. Obecný rovinný pohyb, analytické řešení, základní rozklad. 5. Obecný rovinný pohyb, dynamika, pohybová rovnice, kinetická energie. 6. Kinematika současných pohybů bodů a těles. Coriolisovo zrychlení, Résalovo úhlové zrychlení. 7. Sférický pohyb tělesa. Eulerovy úhly, Eulerovu kinematické rovnice, Eulerovy pohybové rovnice. Kinetická energie, gyroskopický moment. 8. Šroubový pohyb, obecný prostorový pohyb, kinematika a dynamika. 9. Mechanismy - úvod, vazby. 10. Kinematika mechanismů, analytické vyšetřování, převodové funkce. 11. Kinematika mechanismů, pólová konstrukce, řešení rozkladem pohybu. 12. Dynamika mechanizmů s proměnným převodem, metoda uvolňování, metoda redukce. 13. Základy analytické mechaniky. Princip virtuálních prací, Lagrangeovy rovnice II. druhu. Otázky ke zkoušce. 1. Dynamika hmotného bodu, pohybová rovnice, d'Alembertův princip. 2. Zákony o změně. 3. Posuvný pohyb, kinematika a dynamika. 4. Rotační pohyb, kinematika a dynamika. 5. Rotační pohyb, prostorová soustava doplňkových účinků, výpočet reakcí. 6. Obecný rovinný pohyb, analytické řešení kinematiky. 7. Obecný rovinný pohyb, kinematická geometrie, střed křivosti trajektorie. 8. Obecný rovinný pohyb, řešení kinematiky základním rozkladem. 9. Obecný rovinný pohyb, teorie současných pohybů. 10. Obecný rovinný pohyb, dynamika, pohybová rovnice, kinetická energie. 11. Sférický pohyb, kinematika. 12. Sférický pohyb, dynamika. 13. Šroubový pohyb, kinematika a dynamika. 14. Mechanismy, klasifikace, vazby, typy mechanismů. 15. Mechanismy s konstantním a proměnným převodem, kinematika. 16. Mechanismy, dynamika, metoda uvolňování. 17. Mechanismy, dynamika, metoda redukce. 18. Princip virtuálních prací. 19. Lagrangeovy rovnice 2. druhu. 20. Syntéza mechanismů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro získání zápočtu student individuálně vypracuje a odevzdá 3 zápočtové programy. Vyučující může mít k programům doplňující otázky. Po obhájení programů a získání zápočtu je student připuštěn ke zkoušce. Zkouška má část praktickou a teoretickou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika MEC P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika MEC K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika MEC P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika MEC K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika MEC K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika MEC P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika MEC P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika MEC K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika MEC P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika MEC K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní