330-0305/04 – Pružnost a pevnost (PaP)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLA20 Dr. Ing. Ludmila Adámková
FER03 Ing. Petr Ferfecki, Ph.D.
FOJ08 Ing. František Fojtík, Ph.D.
FRY72 doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.
FUS76 doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.
HAL22 doc. Ing. Radim Halama, Ph.D.
LIC098 Ing. Mgr. Dagmar Ličková
MAC0274 Ing. Vojtěch Machalla
PAV0151 Ing. Pavel Pavlíček
POL0400 doc. Ing. Stanislav Polzer, Ph.D.
ROJ71 Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D.
SIM0261 Ing. Kateřina Šimečková
VIT0102 Ing. Radek Vitásek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit studenty základní postupy a metody používané při řešení technických problémů pružnosti a pevnosti (tj. mechaniky materiálu). Zajistit pochopení probírané látky. Aplikovat získané zkušenosti v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět vyučuje základní pojmy mechaniky tuhých deformovatelných těles. Zabývá se základními druhy namáhání (tah, tlak, ohyb, krut, vzpěr, mezními stavy porušení) pro staticky určité a neurčité úlohy. Probíraná látka zůstává v mezích lineární elasticity a poskytuje poznatky aplikovatelné pro navrhování a posuzování jednoduchých technických konstrukcí.

Povinná literatura:

HÖSCHL, C.: Pružnost a pevnost ve strojnictví, SNTL, Praha, 1971, pp. 376. KRČÁL, O.: Příklady z pružnosti a pevnosti I, část 1, VŠB-TU Ostrava, 1994, ISBN 80-7078-243-9. KRČÁL, O., FRYDRÝŠEK, K., ADÁMKOVÁ, L.: Příklady z pružnosti a pevnosti 1 (část 2), VŠB-TU Ostrava, Ostrava, ISBN 978-80-248-1826-9, Ostrava, 2008, pp. 124. LENERT, J.: Pružnost a pevnost I, 1. vyd., VŠB-TU Ostrava, 1998, ISBN 80-7078-392-3. Frydrýšek, K. (2016). Basic Strength and Elasticity of Materials, VŠB - Technical University of Ostrava, 1-264, ISBN 978-80-248-3870-0 https://www.fs.vsb.cz/export/sites/fs/330/.content/files/Pruznost_a_Pevnost_Opakovani.pdf

Doporučená literatura:

HÁJEK,E.-REIF,P.-VALENTA,F.: Pružnost a pevnost I, SNTL Praha, 1988. KUBA, F.: Pružnost a pevnost (základní část), VŠB-TU Ostrava, 5. vydání, 1990, pp. 385. LENERT, J.: Pružnost a pevnost II, 1. vyd., VŠB-TU Ostrava, 1998, ISBN 80-7078-572-1. MIROLJUBOV, I., N. a kol.: Řešení úloh z pružnosti a pevnosti, SNTL Praha, 1976. PEŠINA, E., REIF, P., VALENTA, F.: Sbírka příkladů z pružnosti a pevnosti, SNTL Praha, 1964. SMÍŘÁK, S.: Pružnost a plasticita I pro distanční studium, Fakulta stavební VÚT v Brně, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 1999, ISBN 80-214-1151-1, pp. 210. TIMOŠENKO, Š, P.: Pružnost a pevnost I, Technicko – vědecké vydavatelství, Praha, 1951. TIMOŠENKO, Š, P.: Pružnost a pevnost II, Technicko – vědecké vydavatelství, Praha, 1951. TREBUŇA, F., ŠIMČÁK, F., JURICA, V.: Pružnosť a pevnosť I, VIENALA Košice, 2000, Slovensko, ISBN 80-7099-477-0. TREBUŇA, F., ŠIMČÁK, F.: Odolnosť prvkov mechanických sústav, Edícia odbornej a vedckej literatúry, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2004, Slovensko, ISBN 80-8073-148-9. TREBUŇA, F., ŠIMČÁK, F., JURICA, V.: Pružnosť a pevnosť II, VIENALA Košice, 2000, Slovensko, ISBN 80-7099-478-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: test Zkouška písemná a ústní.

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

Návštěva výuky, další požadavky nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kvadratické momenty průřezů – základní definice (těžiště, momenty setrvačnosti, deviační momenty, Steinerova věta). 2. Kvadratické momenty průřezů – centrální momenty setrvačnosti, hlavní centrální momenty setrvačnosti a jejich určení. 3. Úvod do mechaniky poddajných těles. Pracovní diagramy kovů a jiných materiálů. Definice základních bodů pracovních diagramů (mez kluzu, mez pevnosti, ...), modul pružnosti. Pojem napětí a deformací v prostoru (tenzory napětí, tenzory deformace, Hookeův zákon). 4. Zatížení tahem nebo tlakem - staticky určité úlohy, zatížení osamělou silou a vlastní tíhou pro tyče konstantního průřezu, výpočty napětí a prodloužení, pevnostní kontrola. 5. Zatížení tahem nebo tlakem - příhradové konstrukce, výpočty napjatosti, pevnostní kontrola a návrhy rozměrů. 6. Zatížení tahem nebo tlakem - tyče proměnného průřezu staticky určité. Výpočty napětí a prodloužení, pevnostní kontrola. 7. Zatížení tahem nebo tlakem - staticky neurčité úlohy při zatížení tahem a tlakem. 8. Kroucení prutů kruhového a mezikruhového průřezu - staticky určité úlohy. Výpočty napětí a zkroucení, pevnostní kontrola a návrhy rozměrů. 9. Kroucení prutů kruhového a mezikruhového průřezu - staticky neurčité úlohy. 10. Rovinný ohyb nosníků - průběhy vnitřních statických účinků - normálových sil, posouvající sil, ohybových momentů. Základní vlastnosti symetrických úloh. 11. Rovinný ohyb nosníků a jeho definice. Výpočet napětí, pevnostní kontrola a návrhy rozměrů. 12. Rovinný ohyb nosníků - výpočet průhybů a natočení pomocí analytické metody (řešení pomocí diferenciálních rovnic). 13. Rovinný ohyb nosníků - výpočet průhybů a natočení pomocí Castiglianovy metody. 14. Rovinný ohyb nosníků - řešení staticky neurčitých úloh např. pomocí Castigliánovy metody. 15. Rovinný ohyb rámů - průběhy vnitřních statických účinků - normálových sil, posouvajících sil a ohybových momentů. Výpočet napětí, pevnostní kontrola. Vlastnosti symetrických úloh. 16. Rovinný ohyb rámů - výpočet průhybů a natočení pomocí Castiglianovy metody. 17. Rovinný ohyb rámů - řešení staticky neurčitých úloh. 18. Víceosá napjatost, základní definice. Stanovení hlavních napětí (analytický způsob, Mohrova kružnice). Hookeův zákon v prostoru. 19. Teorie pevnosti a jejich použití (Rankine, Saint-Vénant, Guest, von Mises, Beltrami). 20. Složené namáhání (tah/tlak + ohyb). 21. Složené namáhání (tah/tlak + ohyb + krut).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti: 80%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok