330-0306/03 – Pružnost a pevnost 2 (PaP2)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D., FEng.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLA20 Dr. Ing. Ludmila Adámková
FRY72 prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D., FEng.
FUS76 doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.
LIC098 Ing. Mgr. Dagmar Ličková, Ph.D.
POL0400 doc. Ing. Stanislav Polzer, Ph.D.
ROJ71 Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit studenty vyšší úlohy a další metody používané při řešení technických problémů pružnosti a pevnosti (tj. mechaniky materiálu). Zajistit pochopení probírané látky. Aplikovat získané zkušenosti v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět rozšiřuje základní znalosti úvodního kurzu pružnosti a pevnosti. Seznamuje s výpočty napěťově-deformačních stavů a se způsoby dimenzování základních tvarů strojních částí namáhaných staticky. Předmět seznamuje s výpočty smykových napětí při ohybu, s dimenzováním při kombinovaném namáhání. Probírá stabilitu přímých prutů, únosnost tenkostěnných nádob. Seznamuje se základy matematické teorie pružnosti. Probírá výpočty tlustostěnných nádob a rotujících kotoučů, rotačně symetrických desek i kroucení prutů obecného průřezu.

Povinná literatura:

[1] LENERT, Jiří. Pružnost a pevnost I. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0113-2. [2] LENERT, Jiří. Pružnost a pevnost II. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1998. ISBN 80-7078-572-1. [3] LENERT,J. Základy matematické teorie pružnosti. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU, 1997. 96s. ISBN 80-7078-437-7 [4] HÁJEK,E., REIF,P., VALENTA,F. Pružnost a pevnost I.. Praha : SNTL, 1988. [5] MIROLJUBOV, I., N. a kolektiv: Řešení úloh z pružnosti a pevnosti, SNTL/ALFA, 1982 [6] FRYDRÝŠEK, K. a LENERT, J. Mechanics of materials: (strength of materials). Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0806-4.

Doporučená literatura:

[1] TREBUŇA, F., ŠIMČÁK,F. a JURICA, V. Pružnost a pevnost I..VIENALA, Košice 2000. 302 s. ISBN 80-7099-477-9 [2] TREBUŇA, F., ŠIMČÁK,F. a JURICA, V. Pružnost a pevnost II..VIENALA, Košice 2000. S.318 s. ISBN 80-7099-478-9 [3] TREBUŇA, F., ŠIMČÁK,F. a JURICA, V. Príklady a úlohy z pružnosti a pevnosti I. Košice: Vienala, 2000. ISBN 80-7099-593-9. [4] TREBUŇA, F., ŠIMČÁK, F.: Odolnosť prvkov mechanických sústav, Edícia odbornej a vedckej literatúry, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2004, Slovensko, ISBN 80-8073-148-9. [5] NĚMEC, J., DVOŘÁK, J., HÖSCHL, C.: Pružnost a pevnost ve strojírenství, TP 66, SNTL Praha, 1989 [6] KUBA, F.: Teorie pružnosti a vybrané aplikace, SNTL/ALFA 1982

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

cvičení: získání zápočtu (docházka, testy a dle potřeby také programy)

E-learning

Další požadavky na studenta

návštěva cvičení, nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

(P – přednáška, C – cvičení) P1 – Opakování témat, která působila u zkoušky z PPI největší potíže. C1 – Úlohy staticky neurčité v ohybu P2 – Napětí od posouvající síly, středisko smyku C2 - Momenty setrvačnosti složených ploch. P3 – Složená namáhání - Prostorový ohyb, kroucení a ohyb, ohyb a tah/tlak C3 - Napětí od posouvající síly, středisko smyku P4 – Složená namáhání – kroucení a tah/tlak, mimostředný tlak, jádro průřezu C4 - Složená namáhání - Prostorový ohyb, kroucení a ohyb, ohyb a tah/tlak P5 – Vzpěr – Eulerovo řešení, Tetmajerova aproximace C5 - Složená namáhání - kroucení a tah/tlak, mimostředný tlak, jádro průřezu P6 – Vzpěr a ohyb. Tenkostěnné nádoby. C6 - Vzpěr – Eulerovo řešení , Tetmajerova aproximace P7 – Tlustostěnné nádoby. C7 - Tenkostěnné nádoby. P8 – Tlustostěnné nádoby složené. C8 – Písemka, dále: Tlustostěnné nádoby P9 – Rotující kotouče C9 – Tlustostěnné nádoby, složené nádoby P10 – Desky C10 – Rotující kotouče P11 – Matematická teorie pružnosti C11 – Desky P12 – Volné kroucení nekruhových průřezů C12 – Desky P13 – Volné kroucení nekruhových průřezů C13 – Volné kroucení nekruhových průřezů 1 P14 – Volné kroucení nekruhových průřezů, konzultace zkušebních otázek C14 – Volné kroucení nekruhových průřezů 2, zápočty

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  25 3
Rozsah povinné účasti: Přednášky probíhají dvakrát za semestr. Účast je doporučená a pokud se student nedostaví, předem se omluví přednášejícímu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii
Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Studentu je povolena absence na 2 cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.