330-0309/02 – MKP - ANSYS (MKPAN)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAW007 doc. Ing. Pavel Maršálek, Ph.D.
POD10 doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
SAR0098 Ing. Fatih Sari
SAR0054 Ing. Fatih Sari
SUD0020 Ing. Anilraj Sudhakar
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost. Studenti se seznámí se základními principy metody konečných prvků a dále se způsobem a technikami vytváření výpočtových modelů v programu Ansys. Pochopení. Studenti pochopí podstatu metody v jejích základních rysech. Aplikace. Studenti se naučí používat program Ansys pro řešení jednoduchých úloh mechaniky. Analýza. Studenti se naučí analyzovat mechanické vlastnosti soustavy z hlediska působení sil a jejich následků.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje studenty se základními pojmy a užitím metody konečných prvků pro řešení praktických problémů mechaniky. Cvičení probíhá v počítačové učebně v prostředí programového systému ANSYS. Studenti se učí vytvářet počítačový model, doplnit jej o okrajové podmínky a zatížení. Na něm pak provádějí výpočty a analyzují výsledky. Procvičovány jsou úlohy lineární statiky. Studenti se rovněž v jednoduché formě seznamují s podstatou deformační metody a metody konečných prvků.

Povinná literatura:

1. HORYL, P. Inženýrské základy MKP. Pomocné texty. Ostrava 2000. 30 s. 2. APETAUER, M., STEJSKAL, V. a BANĚČEK, J. Výpočtové metody ve stavbě motorových vozidel.Skripta ČVUT, fakulta strojní. Praha 1989.145 s. 3. KOLÁŘ, V., KRATOCHVÍL, J., LEITNER, F., ŽENÍŠEK, A. Výpočet plošných a prostorových konstrukcí metodou konečných prvků. Praha, SNTL 1979. 544 s. 4. BITTNAR, Z. a ŘEŘICHA, P. Metoda konečných prvků v dynamice konstrukcí. Praha, SNTL 1981. 257 s. 5. LENERT, J. Úvod do metody konečných prvků. Skripta VŠB-TUO, fakulta strojní, Ostrava 1999. 109 s. ISBN 80-7078-686-8 6. Cook R. D., Malkus D.S., Plesha M.E., Witt R.J. CONCEPTS AND APPLICATIONS OF FINITE ELEMENT ANALYSIS. 4th edition. J. Wiley & Sons, Inc. NY, 2002, p. 719, ISBN 0-471-35605-0 7. Examples for ANSYS solutions: http://www.mece.ualberta.ca/tutorials/ansys/

Doporučená literatura:

cccccccccccccccccccccccccccccc

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

program

E-learning

http://www.337.vsb.cz/materialy/MKP_Ansys/MKP_Ansys_vyuka.doc

Další požadavky na studenta

ccccccccccccccccccccccccccc

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní členění interaktivního modelovacího prostředí programu Ansys. Přímé vytváření tzv. “konečnoprvkového” modelu - prvky a uzly. Prutový a nosníkový prvek. 2. Definování okrajových podmínek a zatížení 3. Základy geometrického modelování, body, čáry, plochy a objemy. Síťování. 4. Deformační metoda. Sestavení soustavy rovnic rovnováhy. Matice tuhosti. 5. 3D model, skořepinový prvek. 6. Diskretizace kontinua, variační princip, aproximační funkce. 7. 3D objemový model.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Klasifikovaný zápočet. Podmínky získání zápočtu: Vypracování a obhajoba projektu. Fyzická přítomnost na alespoň 80 % cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Klasifikovaný zápočet. Podmínky získání zápočtu: Vypracování a obhajoba projektu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2024/2025 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.