330-0311/01 – Mechanika I (MECHI)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, USPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL59 Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
CIE0026 Ing. Jakub Cienciala
FER03 Ing. Petr Ferfecki, Ph.D.
NEV073 Ing. Martin Nevřela
PAS0031 Ing. Zbyněk Paška, Ph.D.
ZAP60 prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat základní pojmy mechaniky: síla, moment síly a silová dvojice. Shrnout princip výpočtu těžiště čar, ploch a těles. Popsat metodu uvolňování, jako základní princip statiky soustav těles. Rozpoznat jednotlivé typy vazeb v rovině. Identifikovat staticky určité a neurčité úlohy. Nalézt řešení v případě rovinných prutových soustav. Objasnit postup řešení přímých nosníků a pochopit stanovení vnitřních silových účinků. Vypočítat problémy se zahrnutím pasivních odporů. Řešit úlohy kinematiky a dynamiky bodu. Aplikovat D'Alembertův princip na řešení rovinných případů pohybu těles. Odvodit hodnoty momentu setrvačnosti jednoduchých těles. Diskutovat a realizovat metody řešení rovinných soustav těles, výhody a nevýhody. Objasnit základy technického kmitání.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsah předmětu Mechanika I je rozdělen do několika hlavních oblastí : • kinematika pohybu těles a jejich soustav (mechanismů), • síly a silové soustavy, • statika těles a jejich soustav, • dynamika pohybu těles a jejich soustav, • základy mechanického kmitání. V předmětu Mechanika I získají posluchači základní znalosti o pohybu těles a jejich soustav, seznámí se se základními zákonitostmi a vztahy mezi silovým působením a mechanickým pohybem. Předpokladem studia je absolvování předmětů základů matematiky a fyziky v obvyklém rozsahu vyučovaném na technických vysokých školách v České republice.

Povinná literatura:

Juliš K., Tepřík O., Slavík A.: Statika, SNTL/ALFA, Praha, 1987 Brát V., Rosenberg J., Jáč V.: Kinematika, SNTL/ALFA, 1987 Brousil J., Slavík J., Zeman V.: Dynamika, SNTL/ALFA, Praha, 1989 Juliš K., Brepta R. a kol.: Mechanika I. díl - Statika a kinematika, SNTL, Praha 1986 Riley, William Franklin, Sturges, Leroy D. : Engineering mechanics: Dynamics, John Wiley and Sons, inc., New York, 1993, ISBN 0 - 471 - 51242 -7 Juliš K., Brepta R. a kol.: Mechanika II díl - Dynamika, SNTL, Praha, 1987 Šesták J. a kol.: Technická mechanika ( Mechanika tuhých telies ), Príroda, Bratislava, 1985

Doporučená literatura:

Valášek,M.,Stejskal,V.,Březina,J.: MECHANIKA A. Nakladatelství ČVUT, Praha 2007. ISBN 978-80-01-02890-2 Valášek,M.,Bauma,V.,Šika,Z.: MECHANIKA B. Nakladatelství ČVUT, Praha 2006. ISBN 80-01-02919-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zkouška - výpočetní a teoretická část cvičení - testy, program

E-learning

Další požadavky na studenta

účast na cvičeních

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Těleso. Soustava těles. Kinematické parametry popisující pohyb bodu a tělesa. Rozdělení pohybů podle časového průběhu ( rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený, harmonický ) a tvaru trajektorie. Kinematika křivočarého pohybu bodu. Vazby. Kinematické dvojice. Uložení tělesa. Pohyblivost uloženého tělesa. Kinematika translačního a rotačního pohybu absolutně tuhého tělesa. Kinematika pohybu mechanismů s konstantním převodem. Síla, moment síly. Silové soustavy. Statická rovnováha a ekvivalence. Těleso v tíhovém poli. Těžiště tělesa. Těžiště křivek, ploch a geometrických těles. Tribologické modely vazeb. Vazbové síly. Uvolňování. Rovnováha tělesa. Rovnováha soustavy těles. Pruty. Vnitřní statické účinky prutů (nosníků). Pasivní vazby. Odpory proti pohybu ve vazbách stykem. Práce, výkon, energie, účinnost. Dynamika pohybu bodového tělesa. Dynamika pohybu soustavy bodových těles. Dynamika translačního pohybu absolutně tuhého tělesa. Kvadratické momenty hmotnosti. Dynamika rotačního pohybu absolutně tuhého tělesa. Dynamika pohybu soustav absolutně tuhých těles. Mechanické kmitání - volné. Mechanické kmitání - vynucené (odezva na buzení harmonickou silou).

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTM P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie PRJ P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0714A270002) Mechatronika RMS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0714A270002) Mechatronika RMS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTM P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie PRJ P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0714A270002) Mechatronika RMS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A270002) Mechatronika RMS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTM P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie PRJ P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0714A270002) Mechatronika RMS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A270002) Mechatronika RMS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTM P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie PRJ P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A270002) Mechatronika RMS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A270002) Mechatronika RMS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTM P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie PRJ P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A270002) Mechatronika RMS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A270002) Mechatronika RMS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3968) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTM P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0714A270002) Mechatronika RMS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie PRJ P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0714A270002) Mechatronika RMS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2018/2019 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní