330-0311/02 – Mechanika I (MECHI)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, USPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FER03 Ing. Petr Ferfecki, Ph.D.
POR05 doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
ZAP60 prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat základní pojmy mechaniky: síla, moment síly a silová dvojice. Shrnout princip výpočtu těžiště čar, ploch a těles. Popsat metodu uvolňování, jako základní princip statiky soustav těles. Rozpoznat jednotlivé typy vazeb v rovině. Identifikovat staticky určité a neurčité úlohy. Nalézt řešení v případě rovinných prutových soustav. Objasnit postup řešení přímých nosníků a pochopit stanovení vnitřních silových účinků. Vypočítat problémy se zahrnutím pasivních odporů. Řešit úlohy kinematiky a dynamiky bodu. Aplikovat D'Alembertův princip na řešení rovinných případů pohybu těles. Odvodit hodnoty momentu setrvačnosti jednoduchých těles. Diskutovat a realizovat metody řešení rovinných soustav těles, výhody a nevýhody. Objasnit základy technického kmitání.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsah předmětu Mechanika I je rozdělen do několika hlavních oblastí : • kinematika pohybu těles a jejich soustav (mechanismů), • síly a silové soustavy, • statika těles a jejich soustav, • dynamika pohybu těles a jejich soustav, • základy mechanického kmitání. V předmětu Mechanika I získají posluchači základní znalosti o pohybu těles a jejich soustav, seznámí se se základními zákonitostmi a vztahy mezi silovým působením a mechanickým pohybem. Předpokladem studia je absolvování předmětů základů matematiky a fyziky v obvyklém rozsahu vyučovaném na technických vysokých školách v České republice.

Povinná literatura:

Juliš K., Tepřík O., Slavík A.: Statika, SNTL/ALFA, Praha, 1987 Brát V., Rosenberg J., Jáč V.: Kinematika, SNTL/ALFA, 1987 Brousil J., Slavík J., Zeman V.: Dynamika, SNTL/ALFA, Praha, 1989 Juliš K., Brepta R. a kol.: Mechanika I. díl - Statika a kinematika, SNTL, Praha 1986 Riley, William Franklin, Sturges, Leroy D. : Engineering mechanics: Dynamics, John Wiley and Sons, inc., New York, 1993, ISBN 0 - 471 - 51242 -7 Juliš K., Brepta R. a kol.: Mechanika II díl - Dynamika, SNTL, Praha, 1987 Šesták J. a kol.: Technická mechanika ( Mechanika tuhých telies ), Príroda, Bratislava, 1985

Doporučená literatura:

Valášek,M.,Stejskal,V.,Březina,J.: MECHANIKA A. Nakladatelství ČVUT, Praha 2007. ISBN 978-80-01-02890-2 Valášek,M.,Bauma,V.,Šika,Z.: MECHANIKA B. Nakladatelství ČVUT, Praha 2006. ISBN 80-01-02919-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

- Popsat metodu uvolňování, jako základní princip statiky soustav těles; - Objasnit postup řešení přímých nosníků a pochopit stanovení průběhů vnitřních silových účinků; - Vypočítat úlohy statiky soustav těles se zahrnutím pasivních odporů; - Aplikovat D\'Alembertův princip na řešení rovinných případů pohybů těles; - Realizovat metody řešení dynamiky rovinných mechanizmů, diskutovat výhody a nevýhody; - Objasnit základy technického kmitání.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Skládání a rozklad sil, silová soustava o společném působišti sil v rovině, nahrazení a rovnováha. Moment síly, silové dvojice, obecná rovinná silová soustava, nahrazení a rovnováha. 2. Těžiště čar, ploch a těles, Guldin-Pappovy věty. 3. Stupeň volnosti. Základní typy vazeb. Statické řešení soustav těles. 4. Přímé nosníky, zjištění vnitřních statických účinků. Příhradové konstrukce. 5. Pasivní odpory v technické praxi. 6. Kinematika a dynamika bodu, Integrální zákony dynamiky. 7. Kinematika a dynamika posuvného, rotačního a obecného rovinného pohybu tělesa. 8. Dynamika mechanismů s konstantními převody - metoda uvolňování a metoda redukce. 9. Základy teorie technického kmitání.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  5
        Zkouška Zkouška 70 (70) 15 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  10
                Teoretická zkouška Ústní zkouška 30  5
Rozsah povinné účasti: Absolvování - test č.1 - test č.2 v řádném nebo náhradním (1. nebo 2. zkušební termín) termínu. Vypracování - projekt (minimální hodnocení 5 bodů)

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Absolvování - test č.1 - test č.2 v řádném nebo náhradním (1. nebo 2. zkušební termín) termínu. Vypracování - projekt (minimální hodnocení 5 bodů)

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MM P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie F P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MR P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MT P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie PJ P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MM P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie F P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MR P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MT P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie PJ P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MM P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie F P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MR P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MT P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie PJ P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MM P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie F P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MR P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MT P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie PJ P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MM P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie F P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MR P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MT P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie PJ P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2017/2018 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.