330-0313/01 – Technická mechanika v letectví (TMLET)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIE0026 Ing. Jakub Cienciala
FER03 Ing. Petr Ferfecki, Ph.D.
HOR80 prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.
NEV073 Ing. Martin Nevřela
PAS0031 Ing. Zbyněk Paška
POR05 doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
ZAP60 prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit studenty základní zákonitosti a principy technické mechaniky z hlediska jejich využití v letectví. Získané poznatky umět uplatnit při řešení problémů a konkrétních úkolů technické praxe.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty se základními pojmy, principy a postupy mechaniky tuhých těles. Má tři části - statiku, kinematiku a dynamiku. Ve statice se studenti seznámí s pojmem síla a naučí se provádět operace se silami. Seznámí se se dvěma základními účinky síly - silovým a momentovým. Naučí se řešit problém výslednice a rovnováhy silové soustavy. Osvojí si základní postupy při vyšetřování působení sil na tělesa metodou uvolňování. Seznámí se s vnitřními účinky sil na specifickou třídu těles - nosníky. Naučí se řešit vazbové síly, přenášející se mezi jednotlivými tělesy, tvořícími soustavu těles. Seznámí se s problematikou pasivních odporů proti pohybu. Konečně se seznámí s pojmem těžiště a se způsobem určování jeho polohy. V dynamice se studenti seznámí se základními veličinami, popisujícími pohyb a se vztahy mezi nimi. Seznámí se s pojmem stupeň volnosti jakožto základní jednotkou, kvantifikující pohyblivost jakéhokoliv objektu. Naučí se vyšetřovat pohyb bodu, tělesa a mechanismu. Seznámí se se základním vztahem mezi pohybem a silami, pohyb způsobujícími. Tento vztah, II. Newtonův zákon - zákon síly, se studenti naučí aplikovat na pohyb hmotného bodu, tělesa a soustavy těles. Seznámí se s dalšími fyzikálními veličinami mechaniky a se zákony o jejich změně. Seznámí se s geometrií hmot, s veličinami, popisujícími rozložení hmoty v prostoru a o vlivu tohoto rozložení na pohyb tělesa.

Povinná literatura:

1. HORYL, Statika a dynamika, skripta VŠB Ostrava, 1996 2. ONDROUCH, ŠŇUPÁRKOVÁ, Příručka statiky s příklady, skripta VŠB OSTRAVA, 1986 3. Podešva, Základy mechaniky, skripta VŠB Ostrava, 2004 4. Juliš,Tepřík,Slavík : Statika, Praha, SNTL 1987

Doporučená literatura:

e-learningový kurs Základy mechaniky na http://www.337.vsb.cz/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

ccccccccccccccccccccccccccccccccc

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Skládání a rozklad sil, silová soustava o společném působišti sil v rovině, nahrazení a rovnováha. 2. Moment síly, silové dvojice, obecná rovinná silová soustava, nahrazení a rovnováha. 3. Těžiště čar, ploch a těles, Guldin-Pappovy věty. 4. Rovnováha tělesa. 5. Statické řešení soustav těles. 6. Přímé nosníky, zjištění vnitřních statických účinků. 7. Pasivní odpory v technické praxi. 8. Kinematika a dynamika bodu. 9. Základní věty dynamiky bodu. 10.Kinematika a dynamika posuvného pohybu tělesa. 11.Kinematika a dynamika rotačního pohybu tělesa. 12.Kinematika mechanismů s konstantními převody. 13.Dynamika mechanismů s konstantními převody. 14.Základy teorie technického kmitání. Otázky ke zkoušce: STATIKA 1.Silové soustavy, třídění a nahrazování. 2.Rovnováha silových soustav. 3.Moment síly k bodu,ose,momentová věta. 4.Silové dvojice, operace se silovými dvojicemi. 5.Těžiště čar, ploch a těles. Guldin-Pappovy věty. 6.Stupně volnosti a rovnováha tělesa v rovině. 7.Stupně volnosti rovinné soustavy těles, statická určitost a neurčitost. 8.Statické řešení soustavy těles metodou uvolňování. 9.Řešení vnitřních statických účinků u nosníků. Schwedlerova věta. 10.Pasivní odpory. KINEMATIKA 1.Křivočarý pohyb bodu. 2.Zvláštní případy pohybu bodu. 3.Definice a řešení posuvného pohybu tělesa. 4.Definice a řešení rotačního pohybu tělesa. 5.Kinematika mechanismů s konstantními převody. DYNAMIKA 1.Dynamika hmotného bodu,základní a vlastní pohybová rovnice. 2.Základní věty dynamiky hmotného bodu. 3.Dynamika posuvného pohybu tělesa. 4.Dynamika rotačního pohybu tělesa. 5.Dynamika mechanismů - metoda uvolňování. 6.Dynamika mechanismů - metoda redukce. 7.Volné kmitání netlumené a tlumené. 8.Vynucené kmitání. 9.Amplitudová a fázová charakteristika.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  5
        Zkouška Zkouška 70 (70) 15
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  10
                Teoretická zkouška Ústní zkouška 30  5
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku