330-0317/02 – Vibrační diagnostika (VIBDI)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Michal Šofer, Ph.D.Garant verze předmětuMgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL59 Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
CIE0026 Ing. Jakub Cienciala
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude znát, jak se jednotlivé závady strojů projevují ve spektru vibrací, bude schopen tato spektra naměřit, analyzovat a na základě této analýzy bude schopen identifikovat stav stroje a rozpoznat běžné typy závad. V případě zjištění závady bude schopen posoudit závažnost stavu a rozhodnout o dalším vhodném postupu (provoz do plánované odstávky, okamžité odstavení apod.) a o nutných opatřeních (výměna ložiska, vyvážení nebo ustavení stroje apod.). Student bude schopen aplikovat metodu provozního vyvažování v jedné rovině.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce

Anotace

Tento předmět se zabývá monitorováním a vibrační diagnostikou rotačních strojů. Student se seznámí s přístrojovým a programovým vybavením používaným v provozním monitorování a diagnostice a se základy zpracování signálů. Stěžejní část předmětu tvoří seznámení se s běžnými typy závad, které se mohou u rotačních strojů vyskytnout a způsoby jejich identifikace z naměřených spekter nebo časových průběhů vibrací.

Povinná literatura:

[1] BILOŠ,J., BILOŠOVÁ, A.: Aplikovaný mechanik jako součást týmu konstruktérů a vývojářů: část Vibrační diagnostika. Dostupný z https://www.vsb.cz/e-vyuka/cs/subject-version/?id=45350 [2] Vybrané normy ČSN - ISO (10816-1 až 6, 7919-1 až 5, 5348, 13373-1, 13380, 17359, 1940-1,13342) [3] Handbook of noise and vibration control [online]. Hoboken: Wiley, 2008 [cit. 2018-01-12]. ISBN 978-0-470-20970-7.

Doporučená literatura:

[1] TŮMA, J. Zpracování signálů získaných z mechanických systémů užitím FFT. Praha: Sdělovací technika, 1997. 173 s. [3] RANDAL, R. B. Frequency Analysis, Bruel and Kjaer. 1987. 344 s. [4] FRYML, B.- BORŮVKA, V. Vyvažování rotačních strojů v technické praxi. Praha: SNTL, 1962. 237 s. [2] SKF COND. MONIT. Průvodce vibrační diagnostikou I – III. Praha, 1994. 162 s. [3] SKF COND. MONIT. Analýza vibrací I. Praha, 1996. 104 s. [4] SKF COND. MONIT. Příručka pro uživatele datakolektoru Microlog CMVA40. 1994. 60 s. [5] SKF COND. MONIT. Příručka pro uživatele programu PRISM4 for Windows. 70 s. [9] BERRY , J. E. Ověřená metoda specifikování poplachových úrovní a frekvencí pro spektrální pásma při použití současných programových systémů prediktivní údržby. Praha: SKF, 1994. 110 s. [10] BILOŠOVÁ, A. Týmová cvičení předmětu Vibrační diagnostika: návody do cvičení předmětu "Vibrační diagnostika". Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. Dostupný z https://projekty.fs.vsb.cz/147/ucebniopory/978-80-248-2757-5.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti zpracovávají z každého měření protokol. Jeho správné zpracování svědčí o pochopení principu a způsobu použité metody.

E-learning

Další požadavky na studenta

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Technická diagnostika, účel a prostředky 2. Vibrační diagnostika rotačních strojů. Celkové vibrace, způsoby měření, hodnocení dle ČSN ISO. 3. Snímače vibrací: akcelerometry a bezdotykové snímače výchylky – princip, použití a vliv uchycení na charakteristiky (dle ČSN ISO resp. dle API). 4. Frekvenční analýza, FFT, realizace DFT v analyzátoru. Základní chyby a jejich řešení. Nastavení: rozlišení, oken, průměrování, spouště. 5. Diagnostika závad strojů s využitím analýzy spekter a trendů. Základy práce s databázovým programem pro detekci vznikající závady. Provozní vyvažování. 6. Měření vlastních frekvencí částí strojů včetně uložení. 7. Diagnostika valivých ložisek a rotoru na kluzných ložiskách. 8. Diagnostika elektromotorů, analýza napájecího proudu. 9. Zviditelnění provozních tvarů kmitu. 10. Monitorování strojů s využitím periodického systému nebo on-line systému.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.