330-0317/03 – Vibrační diagnostika (VIBDI)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Michal Šofer, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Šofer, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIE0026 Ing. Jakub Cienciala
SOF007 doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 4+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude znát, jak se jednotlivé závady strojů projevují ve spektru vibrací, bude schopen tato spektra naměřit, analyzovat a na základě této analýzy bude schopen identifikovat stav stroje a rozpoznat běžné typy závad. V případě zjištění závady bude schopen posoudit závažnost stavu a rozhodnout o dalším vhodném postupu (provoz do plánované odstávky, okamžité odstavení apod.) a o nutných opatřeních (výměna ložiska, vyvážení nebo ustavení stroje apod.). Student bude schopen aplikovat metodu provozního vyvažování v jedné rovině.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce

Anotace

Tento předmět se zabývá monitorováním a vibrační diagnostikou rotačních strojů. Student se seznámí s přístrojovým a programovým vybavením používaným v provozním monitorování a diagnostice a se základy zpracování signálů. Stěžejní část předmětu tvoří seznámení se s běžnými typy závad, které se mohou u rotačních strojů vyskytnout a způsoby jejich identifikace z naměřených spekter nebo časových průběhů vibrací.

Povinná literatura:

[1] BILOŠ,J., BILOŠOVÁ, A.: Aplikovaný mechanik jako součást týmu konstruktérů a vývojářů: část Vibrační diagnostika. Dostupný z https://www.vsb.cz/e-vyuka/cs/subject-version/?id=45350 [2] Vybrané normy ČSN - ISO (10816-1 až 6, 7919-1 až 5, 5348, 13373-1, 13380, 17359, 1940-1,13342) [3] Handbook of noise and vibration control [online]. Hoboken: Wiley, 2008 [cit. 2018-01-12]. ISBN 978-0-470-20970-7.

Doporučená literatura:

[1] TŮMA, J. Zpracování signálů získaných z mechanických systémů užitím FFT. Praha: Sdělovací technika, 1997. 173 s. [3] RANDAL, R. B. Frequency Analysis, Bruel and Kjaer. 1987. 344 s. [4] FRYML, B.- BORŮVKA, V. Vyvažování rotačních strojů v technické praxi. Praha: SNTL, 1962. 237 s. [2] SKF COND. MONIT. Průvodce vibrační diagnostikou I – III. Praha, 1994. 162 s. [3] SKF COND. MONIT. Analýza vibrací I. Praha, 1996. 104 s. [4] SKF COND. MONIT. Příručka pro uživatele datakolektoru Microlog CMVA40. 1994. 60 s. [5] SKF COND. MONIT. Příručka pro uživatele programu PRISM4 for Windows. 70 s. [9] BERRY , J. E. Ověřená metoda specifikování poplachových úrovní a frekvencí pro spektrální pásma při použití současných programových systémů prediktivní údržby. Praha: SKF, 1994. 110 s. [10] BILOŠOVÁ, A. Týmová cvičení předmětu Vibrační diagnostika: návody do cvičení předmětu "Vibrační diagnostika". Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. Dostupný z https://projekty.fs.vsb.cz/147/ucebniopory/978-80-248-2757-5.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: Studenti zpracovávají z každého měření protokol. Jeho správné zpracování svědčí o pochopení principu a způsobu použité metody. Zkouška má 2 části: písemný test, ústní zkouška.

E-learning

http://www.337.vsb.cz/vibracni-diagnostika-120.html

Další požadavky na studenta

Základní znalosti předmětů Dynamika I a Technické kmitání.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Technická diagnostika, účel a prostředky 2. Vibrační diagnostika rotačních strojů. Celkové vibrace, způsoby měření, hodnocení dle ČSN ISO. 3. Snímače vibrací: akcelerometry a bezdotykové snímače výchylky – princip, použití a vliv uchycení na charakteristiky (dle ČSN ISO resp. dle API). 4. Frekvenční analýza, FFT, realizace DFT v analyzátoru. Základní chyby a jejich řešení. Nastavení: rozlišení, oken, průměrování, spouště. 5. Diagnostika závad strojů s využitím analýzy spekter a trendů, běžné závady strojů, provozní vyvažování. 6. Měření vlastních frekvencí částí strojů. 7. Diagnostika valivých ložisek a rotoru na kluzných ložiskách. 8. Zviditelnění provozních tvarů kmitu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: 80%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Student musí absolvovat všechna stanovená praktická měření v laboratoři. Ke každému měření vypracuje v rámci cvičení protokol.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika MEC P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika MEC K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika MEC P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika MEC K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika MEC K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika MEC P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika MEC P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika MEC K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika MEC P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika MEC K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní