330-0318/02 – Experimentální metody v mechanice (EMM)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Michal Šofer, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Šofer, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ08 doc. Ing. František Fojtík, Ph.D.
SOF007 doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Základy fotoelasticimetrie – přímkové a druhově polarizované světlo, dočasný dvojlom, Wertheimův zákon, čáry izoklinné, izochromatické, izostatické. Určení napětí na nezatíženém obvodu modelu, reflexní fotoelasticimetrie. Základy tenzometrie – princip metody základní typy tenzometrů, můstková zapojení, teplotní kompenzace, vyhodnocení tenzometrických růžic, tenzometrické snímače.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Základy fotoelasticimetrie – přímkové a druhově polarizované světlo, dočasný dvojlom, Wertheimův zákon, čáry izoklinné, izochromatické, izostatické. Určení napětí na nezatíženém obvodu modelu, reflexní fotoelasticimetrie. Základy tenzometrie – princip metody základní typy tenzometrů, můstková zapojení, teplotní kompenzace, vyhodnocení tenzometrických růžic, tenzometrické snímače. Problematika měření a experimentu. Elektrická měření neelektrických veličin. Analogové a digitální zpracování měřeného signálu. Základní pojmy a veličiny v experimentální mechanice a jejich měření. Základní pojmy a veličiny v akustice a jejich měření.

Povinná literatura:

[1] Macura,P.: Experimentální metody v pružnosti a plasticitě,VŠB-TU Ostrava 2001 [2] Hoffmann, K.: An Introduction to Measurements using Strain Gages, Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH, Darmstadt, dostupný také z: http://www.kk-group.ru/help/Strain_Gauge_Measurements_Book_2012_01.pdf

Doporučená literatura:

[1] Janíček,P.: Technický experiment, VUT Brno,1989 [2] Milbauer,M., Perla,M.: Fotoelasticimetrické přístroje a měřící metody, Praha: ČSAV, 1959 [3] Trebuňa, F., Šimčák, F.: Príručka experimentálnej mechaniky, TU Košice, 2007, 1536s [4] Vlk, M, a kol.: Experimentální mechanika, Brno, 2003, 147s [5] Stefänescu, D.: Handbook of force transducers: principles and components, Springer, Německo, 2011, 612s [6] Klement, J., Plánička, F., Vlk, M.: Modelová podobnost, elektrická odporová tenzometrie, experimentální určování zbytkových napětí, vyhodnocení experimentálně získaných dat, Plzeň, Západočeská univerzita, 2004, 130s [7] Němec, J.: Odporové tenzometry v praxi, SNTL, Praha, 1967, 174s

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

návštěva cvičení, nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1/ Princip rovinné fotoelasticimetrie, potřené zákony z fyziky a optiky. 2/ Polariskop s přímkově polarizovaným světlem – vznik a definice izoklin. 3/ Polariskop s kruhově polarizovaným světlem – vznik a definice izochromat. 4/ Definice a konstrukce izostatických a kluzových čar. 5/ Metody určení konstanty optické citlivosti modelových materiálů. 6/ Separace hlavních napětí – metoda rozdílu smykových napětí. 7/ Prostorová fotoelasticimetrie – zmrazovací metoda. 8/ Princip a použití reflexní fotoelasticimetrie. 9/ Tenzometrie – princip metody a základní typy tenzometrů. 10/ Můstková zapojení tenzometrů a teplotní kompenzace. 11/ Vyhodnocení napětí z tenzometrických růžic. 12/ Tenzometrické snímače sil, kroutících momentů, tlaků, tenzometrické váhy aj. 13/ Měření zbytkových napětí – odvrtávací metoda. 14/ Metoda moiré, fotoplasticita, metoda souřadných sítí. 15/ Metoda křehkých laků, metoda termální emise.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.