330-0319/01 – Únava materiálu (UM)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity4
Garant předmětuDr. Ing. Ludmila AdámkováGarant verze předmětuDr. Ing. Ludmila Adámková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLA20 Dr. Ing. Ludmila Adámková
FUS76 Ing. Martin Fusek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit budoucí výpočtáře se základními poznatky týkající se únavy materiálu. V úvodních přednáškách jsou studenti seznámeni se základy lineární elastické lomové mechaniky; v dalším studiu je pozornost věnována problematice vysokocyklové únavy materiálu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

1.Iniciátory lomů těles.Pojem konstrukční a strukturní vrub. 2. Napjatost v okolí konstrukčních vrubů. Teoretický součinitel napětí, poměrný a bezrozměrný gradient napětí. 3. Lineárně-elastické řešení napjatosti před čelem trhliny 4. Faktor intenzity napětí, výpočet pro jednotlivé zátěžné módy 5. Křehký lom. Základní mechanické vlastnosti materiálů. 6. Základy lineární elastické lomové mechaniky. Kriterium faktoru intenzity napětí, Griffithovo kriterium, Sihovo kriterium. 7. Únavový lom. Wohlerův diagram. 8. Únavové křivky. Faktory ovlivňující mez únavy. 9. Vliv středního napětí na únavovou pevnost. Smyčkové diagramy 10. Vliv vrubu na mez únavy. Součinitel vrubu. 11. Únava materiálu při víceosé napjatosti. 12. Stanovení bezpečnosti vůči mezi únavy při kombinovaném namáhání 13. Přístupy pro predikci životnosti ve vysokocyklové únavě. Přehled modulů k únavě. 14. Únava materiálu při teplotním namáhání.

Povinná literatura:

[1]KUČERA,J. Úvod do mechaniky lomu. Nestabilní lom ocelových těles při statickém a dynamickém zatěžování. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU,0006. 297 s. ISBN 80-248-1268-1 [2]KUČERA,J. Stručný úvod do mechaniky lomu. II část. Únava materiálu. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU, 1994. 107s. ISBN 80-7078-244-7

Doporučená literatura:

ZEMÁNKOVÁ,J. Technická mechanika I. Úvod do lomové mechaniky. 1. vyd. Praha:ČVUT, 1981.123 s.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

test, řešení příkladů

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

Studenti vypracují program dle zadaných parametrů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Iniciátory lomů těles.Pojem konstrukční a strukturní vrub. 2. Napjatost v okolí konstrukčních vrubů. Teoretický součinitel napětí, poměrný a bezrozměrný gradient napětí. 3. Lineárně-elastické řešení napjatosti před čelem trhliny 4. Faktor intenzity napětí, výpočet pro jednotlivé zátěžné módy 5. Křehký lom. Základní mechanické vlastnosti materiálů. 6. Základy lineární elastické lomové mechaniky. Kriterium faktoru intenzity napětí, Griffithovo kriterium, Sihovo kriterium. 7. Únavový lom. Wohlerův diagram. 8. Únavové křivky. Faktory ovlivňující mez únavy. 9. Vliv středního napětí na únavovou pevnost. Smyčkové diagramy 10. Vliv vrubu na mez únavy. Součinitel vrubu. 11. Únava materiálu při víceosé napjatosti. 12. Stanovení bezpečnosti vůči mezi únavy při kombinovaném namáhání 13. Přístupy pro predikci životnosti ve vysokocyklové únavě. Přehled modulů k únavě. 14. Únava materiálu při teplotním namáhání.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku