330-0319/03 – Únava materiálu (UM)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLA20 Dr. Ing. Ludmila Adámková
FUS76 doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit budoucí výpočtáře se základními poznatky týkající se únavy materiálu. V úvodních přednáškách jsou studenti seznámeni se základy lineární elastické lomové mechaniky; v dalším studiu je pozornost věnována problematice vysokocyklové únavy materiálu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty s problematikou únavy materiály, její příčiny a závislosti jak na vnitřních poměrech materiálu, tak na vnějších podmínkách, jako je tvar součásti a její namáhání.

Povinná literatura:

[1] KUČERA, Josef. Úvod do mechaniky lomu: nestabilní lom ocelových těles při statickém a dynamickém zatížení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1268-1. [2] KUČERA, Josef. Stručný úvod do mechaniky lomu. II. část, Únava materiálu. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1994. ISBN 80-7078-244-7. [3] DOWLING, N. E. Mechanical behavior of materials: engineering methods for deformation, fracture, and fatigue. Englewood Cliffs: Prentice Hall, c1993. ISBN 0-13-026956-5.

Doporučená literatura:

ZEMÁNKOVÁ,J. Technická mechanika I. Úvod do lomové mechaniky. 1. vyd. Praha:ČVUT, 1981.123 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: test, řešení příkladů Zkouška písemná a ústní.

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

Studenti vypracují program dle zadaných parametrů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Iniciátory lomů těles.Pojem konstrukční a strukturní vrub. 2. Napjatost v okolí konstrukčních vrubů. Teoretický součinitel napětí, poměrný a bezrozměrný gradient napětí. 3. Lineárně-elastické řešení napjatosti před čelem trhliny 4. Faktor intenzity napětí, výpočet pro jednotlivé zátěžné módy 5. Křehký lom. Základní mechanické vlastnosti materiálů. 6. Základy lineární elastické lomové mechaniky. Kriterium faktoru intenzity napětí, Griffithovo kriterium, Sihovo kriterium. 7. Únavový lom. Wohlerův diagram. 8. Únavové křivky. Faktory ovlivňující mez únavy. 9. Vliv středního napětí na únavovou pevnost. Smyčkové diagramy 10. Vliv vrubu na mez únavy. Součinitel vrubu. 11. Únava materiálu při víceosé napjatosti. 12. Stanovení bezpečnosti vůči mezi únavy při kombinovaném namáhání 13. Přístupy pro predikci životnosti ve vysokocyklové únavě. Přehled modulů k únavě. 14. Únava materiálu při teplotním namáhání.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Podmínky získání zápočtu: - Fyzická přítomnost na alespoň 80 % cvičení. - Vypracování a obhajoba 2 projektů. Zkouška: - Na základě úspěšně splněného zápočtu může student složit zkoušku. Zkouška je kombinovaná (písemná a ústní část).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Podmínky získání zápočtu: - Vypracování a obhajoba 2 projektů. Zkouška: - Na základě úspěšně splněného zápočtu může student složit zkoušku. Zkouška je kombinovaná (písemná a ústní část).

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika PRU P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika PRU K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika PRU P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika PRU K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika PRU K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika PRU P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika PRU P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika PRU K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika PRU P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika PRU K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní