330-0320/01 – Personální kompetence (PKOMP)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity2
Garant předmětuMgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.Garant verze předmětuMgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL59 Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá kompetence v oblasti týmové práce a mezilidské komunikace a v oblasti prezentace vlastní práce. Bude znát a bude umět prakticky uplatňovat zásady úspěšné prezentace. Zjistí svou optimální pozici v týmu a získá dovednosti potřebné pro běžný mezilidský kontakt se zaměřením na komunikaci v pracovním kontextu. V oblasti komunikace budou rozvíjeny asertivní dovednosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Student získá kompetence v oblasti týmové práce a mezilidské komunikace a v oblasti prezentace vlastní práce. Bude znát a bude umět prakticky uplatňovat zásady úspěšné prezentace. Zjistí svou optimální pozici v týmu a získá dovednosti potřebné pro běžný mezilidský kontakt se zaměřením na komunikaci v pracovním kontextu. V oblasti komunikace budou rozvíjeny asertivní dovednosti. Předmět není určen pro studenty, jejichž rodným jazykem není čeština (případně slovenština). Předmět zahrnuje tři oblasti, ve kterých si studenti zlepší své znalosti a dovednosti: 1. Týmová práce - komunikace v týmu, brainstorming, myšlenkové mapy, postup při plánování a realizaci projektu – výběr pracovních úkolů a jejich delegování, kontrola průběhu, vedení – vize, úloha motivace a zpětné vazby. 2. Komunikace - typologie komunikace – verbální a neverbální. Specifikace výrazových prostředků jednotlivých typů komunikace, komunikační proces a analýza jeho prvků, komunikace v rozmanitých pracovních situacích, komunikační bariéry, komunikační šumy, asertivní komunikace. 3. Prezentace - metodika tvorby technické prezentace, SW a HW prostředky, metodika přenosu informací z člověka na člověka, dodržování zásad zvýšeného vnímání při prezentaci, mluvené slovo, dynamika projevu, způsob vyjadřování, výběr textových a obrazových materiálů, jejich zpracování.

Povinná literatura:

1. Kantorová, K., Týmová práce [online], Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 2007. Dostupný z: http://projekty.fs.vsb.cz/415/tymova-prace.pdf 2. Paulík, K., Psychologické základy lidské komunikace [online], Ostrava, VŠB- TU Ostrava, 2007. Dostupný z: http://projekty.fs.vsb.cz/415/psychologicke-zaklady-lidske-komunikace.pdf 3. Kočí, P., Prezentace [online], Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 2007. Dostupný z: http://projekty.fs.vsb.cz/415/prezentace.pdf

Doporučená literatura:

1. Hayes, N.. Psychologie týmové práce. Praha: Portál, 2005 2. Glegg, B., Birch, P.. Teamwork, 70 her a cvičení. Praha: Computer Press, 2002 3. Vybíral, Z.. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2006. 4. Mikuláštík, M.. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada, 2003

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti budou prokazovány pomocí scének a her s tématikou komunikace a týmové práce a vlastních prezentací na zvolená témata.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Účel, formy a schéma komunikace 2. Verbální a neverbální komunikace 3. Komunikační styly 4. Asertivní komunikace, asertivní dovednosti 5. Pracovní skupina vs. tým, budování týmu 6. Týmové role, komunikace v týmu 7. Vedení lidí, úloha vůdce, styly vedení 8. Příprava a vedení efektivní porady týmu, typy porad 9. Tvorba účinné prezentace, použití barev, písma, animací 10. Techniky projevu, nejčastější chyby při prezentaci

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku