330-0320/01 – Personální kompetence (PKOMP)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity2
Garant předmětuMgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.Garant verze předmětuMgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL59 Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá kompetence v oblasti týmové práce a mezilidské komunikace a v oblasti prezentace vlastní práce. Bude znát a bude umět prakticky uplatňovat zásady úspěšné prezentace. Zjistí svou optimální pozici v týmu a získá dovednosti potřebné pro běžný mezilidský kontakt se zaměřením na komunikaci v pracovním kontextu. V oblasti komunikace budou rozvíjeny asertivní dovednosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Student získá kompetence v oblasti týmové práce a mezilidské komunikace a v oblasti prezentace vlastní práce. Bude znát a bude umět prakticky uplatňovat zásady úspěšné prezentace. Zjistí svou optimální pozici v týmu a získá dovednosti potřebné pro běžný mezilidský kontakt se zaměřením na komunikaci v pracovním kontextu. V oblasti komunikace budou rozvíjeny asertivní dovednosti. Předmět není určen pro studenty, jejichž rodným jazykem není čeština (případně slovenština). Předmět zahrnuje tři oblasti, ve kterých si studenti zlepší své znalosti a dovednosti: 1. Týmová práce - komunikace v týmu, brainstorming, myšlenkové mapy, postup při plánování a realizaci projektu – výběr pracovních úkolů a jejich delegování, kontrola průběhu, vedení – vize, úloha motivace a zpětné vazby. 2. Komunikace - typologie komunikace – verbální a neverbální. Specifikace výrazových prostředků jednotlivých typů komunikace, komunikační proces a analýza jeho prvků, komunikace v rozmanitých pracovních situacích, komunikační bariéry, komunikační šumy, asertivní komunikace. 3. Prezentace - metodika tvorby technické prezentace, SW a HW prostředky, metodika přenosu informací z člověka na člověka, dodržování zásad zvýšeného vnímání při prezentaci, mluvené slovo, dynamika projevu, způsob vyjadřování, výběr textových a obrazových materiálů, jejich zpracování.

Povinná literatura:

1. Kantorová, K., Týmová práce [online], Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 2007. Dostupný z: http://projekty.fs.vsb.cz/415/tymova-prace.pdf 2. Paulík, K., Psychologické základy lidské komunikace [online], Ostrava, VŠB- TU Ostrava, 2007. Dostupný z: http://projekty.fs.vsb.cz/415/psychologicke-zaklady-lidske-komunikace.pdf 3. Kočí, P., Prezentace [online], Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 2007. Dostupný z: http://projekty.fs.vsb.cz/415/prezentace.pdf

Doporučená literatura:

1. Hayes, N.. Psychologie týmové práce. Praha: Portál, 2005 2. Glegg, B., Birch, P.. Teamwork, 70 her a cvičení. Praha: Computer Press, 2002 3. Vybíral, Z.. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2006. 4. Mikuláštík, M.. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada, 2003

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti budou prokazovány pomocí scének a her s tématikou komunikace a týmové práce a vlastních prezentací na zvolená témata.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Účel, formy a schéma komunikace 2. Verbální a neverbální komunikace 3. Komunikační styly 4. Asertivní komunikace, asertivní dovednosti 5. Pracovní skupina vs. tým, budování týmu 6. Týmové role, komunikace v týmu 7. Vedení lidí, úloha vůdce, styly vedení 8. Příprava a vedení efektivní porady týmu, typy porad 9. Tvorba účinné prezentace, použití barev, písma, animací 10. Techniky projevu, nejčastější chyby při prezentaci

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2017/2018 zimní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2015/2016 zimní