330-0321/01 – Bakalářský projekt (BCPR)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity8
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLA20 Dr. Ing. Ludmila Adámková
BIL59 Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
CIE0026 Ing. Jakub Cienciala
FER03 Ing. Petr Ferfecki, Ph.D.
FOJ08 doc. Ing. František Fojtík, Ph.D.
FRY72 prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.
FUS76 doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.
HAL22 prof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
KOR0145 Ing. Michal Kořínek
LIC098 Ing. Mgr. Dagmar Ličková
MAW007 Ing. Pavel Maršálek, Ph.D.
PAV0151 Ing. Pavel Pavlíček
POD10 doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
POL0400 doc. Ing. Stanislav Polzer, Ph.D.
POR05 doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
ROJ71 Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D.
SCH0267 Ing. David Schwarz
SOF007 doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D.
WEI08 Ing. Michal Weisz, Ph.D.
ZAP60 prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+8
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+28

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají specifické znalosti v oblasti, jíž se věnují v rámci bakalářské práce. Studenti pochopí hlubší zákonitosti, mající vztah k jimi řešené problematice. Studenti se naučí aplikovat získané vědomosti na řešení konkrétního technického problému. Studenti se naučí analyzovat technický problém, jímž se zabývají v rámci své bakalářské práce. Studenti se naučí kategorizovat daný problém, navrhovat a vyvíjet řešení, vysvětlovat a obhajovat své návrhy. Studenti se naučí shrnout své návrhy na řešení problému, zhodnotit jejich silné a slabé stránky, možnosti řešení a hrozby, s nimi spojené.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Studenti se individuálně seznamují s postupy a metodami řešení technických problémů. Naučí se analyzovat problém, definovat a vybrat metody řešení. Nalézt vhodné podpůrné nástroje z oblasti softwary a hardwaru a experimentálních prostředků. Naučí se sestavovat výpočtový model nebo experimentální uspořádání, provést nutné výpočty a měření. Vyhodnotit je a formulovat konkrétní závěry k řešení problému.

Povinná literatura:

individuálně individuálně

Doporučená literatura:

individuálně individuálně

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student bude pravidelně konzultovat své průběžné výsledky s vedoucím práce. Student bude konat obhajobu bakalářského projektu v posledním týdnu semestru. Na základě prezentace se určí výsledné hodnocení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prezentace na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Individuální zadání projektu související s tématem bakalářské práce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku