330-0325/01 – Interakční trénink (INTERT)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity2
Garant předmětuMgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.Garant verze předmětuMgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL59 Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je poznání sebe sama a zlepšení mezilidské komunikace.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Obsah předmětu patří do kategorie tzv. soft skills, což jsou dovednosti založené nikoli na znalostech, ale na zkušenostech. Předmět je zaměřen na osobnostní rozvoj a sebepoznání studenta, zejména s ohledem na způsob jeho interakce ve skupině nebo v týmu. Cílem je podpořit chování, které mezilidský kontakt a týmovou práci usnadňuje a odbourat způsoby chování, které ji mohou narušovat. Interakční trénink probíhá zážitkovou formou, tj. pomocí speciálních aktivit a her, na něž navazuje reflexe skupinových procesů vzniklých v jejich průběhu a sebereflexe vlastního prožívání. Student, který zvýší své vědomí o vlastních vzorcích chování, má možnost tyto vzorce ovlivňovat a jednat vědomě, je psychicky stabilnější, odolnější a jeho potenciál pro týmovou práci je vyšší. Toto je výhodné zejména pro studenty, kteří uvažují do budoucna o manažerských pozicích, ale užitek z osobního rozvoje budou mít všichni participující studenti, a to nejen v profesním, ale i v soukromém životě.

Povinná literatura:

1.Kolařík, M. Interakční psychologický výcvik. Praha : Grada, 2011 2.Jarošová, E. a kol. Trénink sociálních a manažerských dovedností. Praha: Oeconomica, 2011 3.Hermochová, S. Hry pro dospělé. Praha: Grada, 2003

Doporučená literatura:

Payne, V. Teambuilding workshop: trénink týmových dovedností. Brno: Computer Press, c2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: Účast na cvičeních, vypracování shrnující zprávy a sebereflexe.

E-learning

Další požadavky na studenta

Klasifikace předmětu bude provedena na základě sebereflexe studenta, kterou provede ve formě písemné zprávy nebo prezentace o průběhu semestru, nabytých zkušenostech a pokusech o uplatnění těchto zkušeností ve studiu i v běžném životě.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Seznámení s pravidly fungování a normami tréninkové skupiny. Skupinové normy, skupinová koheze, stadia vývoje skupiny. Bezpečí a důvěra ve skupině. Sebepoznání, introspekce, aktivní naslouchání, konfrontace. Poskytování a přijímání zpětné vazby. Zkoušení nových vzorců chování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní