330-0327/01 – Pružnost a pevnost pro aplikovanou mechaniku (PaPAPM)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLA20 Dr. Ing. Ludmila Adámková
FOJ08 doc. Ing. František Fojtík, Ph.D.
FRY72 prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.
FUS76 doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.
HAL22 prof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
POL0400 doc. Ing. Stanislav Polzer, Ph.D.
ROJ71 Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit studenty vyšší úlohy a další metody používané při řešení technických problémů pružnosti a pevnosti (tj. mechaniky materiálu). Zajistit pochopení probírané látky. Aplikovat získané zkušenosti v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět rozšiřuje základní znalosti úvodního kurzu pružnosti a pevnosti. Seznamuje s výpočty napěťově-deformačních stavů a se způsoby dimenzování základních tvarů strojních částí namáhaných staticky. Předmět seznamuje s výpočty smykových napětí při ohybu, s dimenzováním při kombinovaném namáhání. Probírá stabilitu přímých prutů, únosnost tenkostěnných nádob. Seznamuje se základy matematické teorie pružnosti. Probírá výpočty tlustostěnných nádob a rotujících kotoučů, rotačně symetrických desek i kroucení prutů obecného průřezu.

Povinná literatura:

[1] LENERT, Jiří. Pružnost a pevnost I. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0113-2. [2] LENERT, Jiří. Pružnost a pevnost II. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1998. ISBN 80-7078-572-1. [3] LENERT,J. Základy matematické teorie pružnosti. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU, 1997. 96s. ISBN 80-7078-437-7 [4] HÁJEK,E., REIF,P., VALENTA,F. Pružnost a pevnost I.. Praha : SNTL, 1988. [5] MIROLJUBOV, I., N. a kolektiv: Řešení úloh z pružnosti a pevnosti, SNTL/ALFA, 1982 [6] FRYDRÝŠEK, K. a LENERT, J. Mechanics of materials: (strength of materials). Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0806-4.

Doporučená literatura:

[1] TREBUŇA, F., ŠIMČÁK,F. a JURICA, V. Pružnost a pevnost I..VIENALA, Košice 2000. 302 s. ISBN 80-7099-477-9 [2] TREBUŇA, F., ŠIMČÁK,F. a JURICA, V. Pružnost a pevnost II..VIENALA, Košice 2000. S.318 s. ISBN 80-7099-478-9 [3] TREBUŇA, F., ŠIMČÁK,F. a JURICA, V. Príklady a úlohy z pružnosti a pevnosti I. Košice: Vienala, 2000. ISBN 80-7099-593-9. [4] TREBUŇA, F., ŠIMČÁK, F.: Odolnosť prvkov mechanických sústav, Edícia odbornej a vedckej literatúry, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2004, Slovensko, ISBN 80-8073-148-9. [5] NĚMEC, J., DVOŘÁK, J., HÖSCHL, C.: Pružnost a pevnost ve strojírenství, TP 66, SNTL Praha, 1989 [6] KUBA, F.: Teorie pružnosti a vybrané aplikace, SNTL/ALFA 1982

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: testy, programy Zkouška písemná a ústní.

E-learning

Další požadavky na studenta

návštěva cvičení, další požadavky nejsou

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Opakování základních pojmů pružnosti. Opakování témat ze základního kurzu pružnosti a pevnosti 1. Prutová napjatost. Složená namáhání. 2. Tenké křivé pruty. Rámy. 3. Tlusté křivé prutu. 4. Úvod do matematická teorie pružnosti. 5. Tenkostěnné nádoby (bezmomentová teorie skořepin). 6. Tlustostěnné nádoby. 7. Tlustostěnné nádoby. Nalisované spoje. Složené nádoby. 8. Rotující kotouče. Kotouč stále pevnosti. Uvolňující otáčky. 9. Desky. 10. Volné kroucení nekruhových průřezů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Podmínky získání zápočtu: - Absolvování 2 testů. Zkouška: - Na základě úspěšně splněného zápočtu může student složit zkoušku. Zkouška je kombinovaná (písemná a ústní část).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Podmínky získání zápočtu: - Absolvování 2 testů. Zkouška: - Na základě úspěšně splněného zápočtu může student složit zkoušku. Zkouška je kombinovaná (písemná a ústní část).

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika PRU P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika PRU K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika PRU P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika PRU K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika PRU K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika PRU P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika PRU P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika PRU K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika PRU P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika PRU K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní