330-0328/01 – Vybrané kapitoly z aplikované mechaniky (VKAPM)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity12
Garant předmětudoc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLA20 Dr. Ing. Ludmila Adámková
BIL59 Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
FOJ08 doc. Ing. František Fojtík, Ph.D.
FRY72 prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.
FUS76 doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.
HAL22 prof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
KOR0145 Ing. Michal Kořínek
MAW007 Ing. Pavel Maršálek, Ph.D.
POD10 doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
POR05 doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
ROJ71 Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D.
RYB0077 Ing. David Rybanský
SCH0267 Ing. David Schwarz
SOF007 doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D.
SOT0036 Ing. Martin Šotola
ZAP60 prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+58
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+20

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Jedním z cílů předmětu je teoretická příprava a praktická realizace dílčích částí bakalářské práce. Přímá výuka probíhá jak společnou výukou, tak individuálně formou konzultací studentů s příslušnými vedoucími jejich práce. Do výuky předmětu je tak zapojena většina pedagogů katedry. Významnou částí předmětu je samostatné řešení problematiky zadané práce studentem často ve spolupráci se zadavatelem a konzultantem z průmyslové praxe.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Studenti se individuálně seznamují s postupy a metodami řešení technických problémů souvisejících s tématem jejich bakalářské práce. Naučí se analyzovat problém, definovat a vybrat metody řešení. Nalézt vhodné podpůrné nástroje z oblasti softwaru a hardwaru a experimentálních prostředků. Naučí se sestavovat výpočtový model nebo experimentální uspořádání, provést nutné výpočty a měření. Vyhodnotit je a formulovat konkrétní závěry k řešení problému. Tyto aktivity budou podpořeny přednáškami odborníků z technické praxe s možností následné diskuze o řešených problémech.

Povinná literatura:

Individuálně podle tématu zpracovávané práce.

Doporučená literatura:

Individuálně podle tématu zpracovávané práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Výsledkem je vypracovaný projekt související s tématem bakalářské práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Výsledkem je vypracovaný projekt související s tématem bakalářské práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Individuální zadání projektu související s tématem bakalářské práce. Realizace přednášek odborníků z praxe, následná diskuze probírané problematiky. Práce na projektu souvisejícím s tématem bakalářské práce, konzultace s vyučujícími.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Klasifikovaný zápočet Podmínky získání zápočtu: - Vypracování a obhajoba projektu

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Klasifikovaný zápočet Podmínky získání zápočtu: - Vypracování a obhajoba projektu

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika MEC P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika MEC K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika MEC P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika MEC K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika MEC K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika MEC P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika MEC P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika MEC K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika MEC P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika MEC K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní