330-0507/02 – Experimentální pružnost (EP)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. František Fojtík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. František Fojtík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ08 doc. Ing. František Fojtík, Ph.D.
SOF007 doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty oboru Aplikovaná mechanika s různými experimentálními metodami určenými k analýze deformačního (napěťového) chování materiálů, které je vyvolané v součástech vnějším zatížením nebo zbytkovým napětím od technologických procesů výroby atd. Studenti se seznámí s aplikací vybraných metod na konkrétních příkladech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Základy fotoelasticimetrie – přímkové a druhově polarizované světlo, dočasný dvojlom, Wertheimův zákon, čáry izoklinné, izochromatické, izostatické. Určení napětí na nezatíženém obvodu modelu, reflexní fotoelasticimetrie. Základy tenzometrie – princip metody základní typy tenzometrů, můstková zapojení, teplotní kompenzace, vyhodnocení tenzometrických růžic. Tenzometrické snímače. Měření síly, krouticích momentů, hmotnosti, rázové zatížení atd. Metody měření zbytkových napětí a jejich vyhodnocení.

Povinná literatura:

[1] Janíček, P.: Technický experiment. VÚT Brno 1989. [2] Macura, P.: Experimentální metody v pružnosti a plasticitě. VŠB-TU Ostrava 2001, ISBN 80-7078-934-4. [3] Macura, P.: Sbírka úloh z experimentální pružnosti. VŠB-TU Ostrava, 2008, ISBN 978-80-248-1823-8. [4] Trebuňa, F.,Šimčák, F.: Odolnosť prvkov mechanických sústav, Edícia odbornej a vedckej literatúry, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2004, Slovensko, ISBN 80-8073-148-9. [5] Milbauer,M.,Perla,M.: Fotoelasticimetrické přístroje a měřící metody. ČSAV Praha 1959. [6] Klement, J., Plánička, F., Vlk, M.: Modelová podobnost, elektrická odporová tenzometrie, experimentální určování zbytkových napětí, vyhodnocení experimentálně získaných dat, ZU Plzeň, Plzeň, 2004.

Doporučená literatura:

[1] Janíček, P.: Technický experiment. VÚT Brno 1989. [2] Macura, P.: Experimentální metody v pružnosti a plasticitě. VŠB-TU Ostrava 2001, ISBN 80-7078-934-4. [3] Macura, P.: Sbírka úloh z experimentální pružnosti. VŠB-TU Ostrava, 2008, ISBN 978-80-248-1823-8. [4] Trebuňa, F.,Šimčák, F.: Odolnosť prvkov mechanických sústav, Edícia odbornej a vedckej literatúry, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2004, Slovensko, ISBN 80-8073-148-9. [5] Milbauer,M.,Perla,M.: Fotoelasticimetrické přístroje a měřící metody. ČSAV Praha 1959. [6] Klement, J., Plánička, F., Vlk, M.: Modelová podobnost, elektrická odporová tenzometrie, experimentální určování zbytkových napětí, vyhodnocení experimentálně získaných dat, ZU Plzeň, Plzeň, 2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test, řešení příkladů

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

požadavky na studenta jsou řešeny na cvičení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy fotoelasticimetrie. 2. Vyhodnocení napětí v celém objemu modelu – metoda integrace podél izostat, metoda rozdílu hlavních napětí. 3. Praktické aplikace fotoelasticimetrických měření. 4. Prostorová fotoelasticimetrie. 5. Základy tenzometrie, tenzometry, tenzometrické měření a jejich provozní aplikace. 6. Tenzometrické snímače sil, hmotnosti, zrychlení aj. 7. Tenzometrické měření rázových dějů. 8. Měření zbytkových napětí odvrtávací metodu. 9. Metoda křehkých laků. 10. Vizioplastická metoda – vyhodnocení v oblasti plastických deformací. 11. Metoda moiré – její použití v oblasti pružných i plastických deformací a napětí metodou postupného přibližování. 12.Metoda termální emise. Exkurse v oblasti použití měření a snímačů v hutních provozech.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: 80%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu studenti odevzdají čtyři semestrální projekty. Podklady k semestrálním pracím si domluví s vyučujícím. Na základě úspěšně splněného zápočtu mohou složit zkoušku, která se bude skládat z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 letní