330-0509/02 – Aplikovaná dynamika (APDYN)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FER03 Ing. Petr Ferfecki, Ph.D.
POR05 doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
ZAP60 prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Schopnost analyzovat cnalýza chování strojních soustav

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu Aplikovaná dynamika se posluchači seznámí s teorií dynamického chování strojních zařízení, s aplikací metody počítačového modelování pro řešení technických problémů v této oblasti a s možnostmi ovlivňování dynamických vlastností strojních soustav.

Povinná literatura:

literatura - Juliš,K., Brepta R.: Mechanika II díl - Dynamika, SNTL, Praha, 1987 - Stradiot J. a kol.: Dynamika strojov, ALFA, Bratislava, 1991 - Slavík J., Stejskal V., Zeman V.: Základy dynamiky strojů, ČVUT Praha, Praha 1997 - Gasch R., Pfützner H.: Dynamika rotorů, SNTL, Praha, 1980 - Kratochvíl C., Malenovský E.: Pohony strojních soustav, ES VUT Brno, 1989 - Brát V., Stejskal V., Votípka F.: Základy dynamiky strojů a konstrukcí, ES ČVUT Praha, 1978

Doporučená literatura:

ccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

cccccccccccccccccccccc

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- hlavní části pohonů, - charakteristiky motorů a zatížení od pracovních strojů, - vliv statické a dynamické charakteristiky na chod stojního agregátu s, - návrh setrvačníku, - stabilita chodu strojního agregátu, - trhavé pohyby strojního agregátu - pružné uložení strojů - rovinný a prostorový případ - Jeffcottův rotor s tuhými a lineárně pružnými ložisky, - vliv vnějšího a vnitřního tlumení na příčné kmitání rotorů, - stabilita příčného kmitání rotorů, - vliv gyroskopických účinků na kmitání rotorů, - rotory uložené v kapalinných ložiskách, - dynamika rotorů nekruhového průřezu, - vyvažování rotorů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  5
        Zkouška Zkouška 70 (70) 15 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  10
                Teoretická zkouška Ústní zkouška 30  5
Rozsah povinné účasti: - test č.1 - test č.2 - projekt (minimální hodnocení 5 bodů)

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Absolvování - test č.1 - test č.2 v řádném nebo náhradním (1. nebo 2. zkušební termín) termínu. Vypracování - projekt (minimální hodnocení 5 bodů)

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní