330-0516/01 – Statika a dynamika ocelových konstrukcí II (STDOK)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FER03 Ing. Petr Ferfecki, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizovat princip diskretizace řešených oblastí v deformační variantě MKP. Identifikovat význam funkce tvaru při aproximaci posunutí. Definovat tvorbu matic tuhosti jednoho prvku. Konstruovat výslednou matici tuhosti celé řešené struktury z matic tuhosti jednotlivých prvků, totéž pro vektor zatížení. Řešit maticovou rovnici pro výpočet vlastních frekvencí a tvarů netlumeného kmitání. Objasnit princip řešení nelineárních úloh statiky. Klasifikovat důvody nelinearit. Vypočítat jednoduchou úlohu lineární ztráty stability tvaru u nosníkové úlohy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základní typy rovinných a prostorových prvků v metodě konečných prvků (MKP). Způsoby ukládání matic v paměti počítačů a optimalizace šířky pásu. Odvození matice hmotnosti u ohýbaného prvku. Metody výpočtu vlastních frekvencí a tvarů kmitání, ortogonální vlastnosti vlastních tvarů. Matice tlumení v MKP. Stanovení odezvy lineárního systému na: změnu počátečních podmínek, harmonické a obecně spojité buzení. Ztráta stability tvaru konstrukcí, výpočet kritických sil. Základní typy nelinearit a metody řešící tuto problematiku. Základy teorie vázaného kroucení tenkostěnných průřezů.

Povinná literatura:

1. HORYL, P. Inženýrské základy MKP. Pomocné texty. Ostrava 2000. 30 s. 2. KUFNER, KUKLÍK. Stavební mechanika 10. Skripta ČVUT, fakulta stavební. 2000 3. STUDNIČKA, J. Ocelové konstrukce 10. Skripta ČVUT, fakulta stavební. 1998. 290 s.ISBN 80-01-01777-X 4. APETAUER, M., STEJSKAL, V. a BANĚČEK, J. Výpočtové metody ve stavbě motorových vozidel.Skripta ČVUT, fakulta strojní. 1989.145 s. 5. BITTNAR, Z. a ŘEŘICHA, P. Metoda konečných prvků v dynamice konstrukcí. Praha, SNTL 1981. 257 s. 6. STUDNIČKA, J. Ocelové konstrukce 10 Normy. Skripta ČVUT, fakulta stavební. 1999. 103 s.ISBN 80-01-01917-9 7. Cook R. D., Malkus D.S., Plesha M.E., Witt R.J. CONCEPTS AND APPLICATIONS OF FINITE ELEMENT ANALYSIS. 4th edition. J. Wiley & Sons, Inc. NY, 2002, p. 719, ISBN 0-471-35605-0

Doporučená literatura:

http://www.mece.ualberta.ca/tutorials/ansys/ řešení a postupy řešení vzorových příkladů v programovém prostředí ANSYS

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

cccccccccccccccccccccccccccccccc

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Hierarchie rovinných a prostorových prvků. Optimalizace šířky pásu, ukládání matic v paměti počítačů 2. Matice hmotnosti u ohybu. Metody výpočtu vlastních frekvencí, ortogonální vlastnosti vlastních tvarů kmitání. 3. Matice tlumení 4. Odezva lineárního systému na změnu počátečních podmínek řešená rozvojem do vlastních tvarů kmitání 5. Odezva systému na harmonické buzení a buzení spojitou budící funkcí, řešení rozvojem do vlastních tvarů kmitání 6. Ztráta stability tvaru konstrukcí. Matice "geometrické" tuhosti. Výpočet kritických sil na základě lineární elastické teorie (buckling) 7. Nelineární problematika a řešení pomocí MKP. Nelineární výpočty ztráty stability tvaru 8. Základy teorie vázaného kroucení tenkostěnných průřezů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku