330-0519/02 – Akustická měření (AKUME)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity5
Garant předmětuIng. Michal Weisz, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Michal Weisz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SOF007 doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D.
WEI08 Ing. Michal Weisz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Charakterizovat základní akustické úlohy a rozpoznat tyto úlohy v problémech inženýrské praxe. 2. Vysvětlit principy metod akustických měření, popsat jejich základní algoritmy a diskutovat jejich výhody a nevýhody. 3. Aplikovat teoretické znalosti na řešení praktických úloh, interpretovat získané výsledky, modifikovat postup řešení. 4. Analyzovat a ocenit získané výsledky akustických měření a numerických simulací, předikovat úpravu v aplikovaných postupech.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Student se seznámí se základními postupy experimentální akustiky a získané poznatky si prakticky vyzkouší a ověří na měřeních v akustické laboratoři, tj. v polobezdozvukové komoře. Vybrané zákonitosti akustických úloh si student ověří i matematickým simulováním numerickými metodami a odpovídajícími numerickými výpočetními metodami, jako metoda konečných prvků nebo metoda hraničních prvků.

Povinná literatura:

NOVÝ, Richard. Hluk a chvění. Vyd. 3. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04347-9.

Doporučená literatura:

COCKER, J. M. Handbook of Noise and Vibration Control. USA: John Wiley & Sons. 2007. 1038 s. ISBN 0-4713-9599-4. RANDALL, F. B. Industrial Noise Control and Acoustics. Louisiana: Marcel Dekker, Inc. 2003. 534 s. ISBN 0-8247-0701-1. SMETANA, C. Hluk a vibrace, měření a hodnocení. Praha: Sdělovací technika. 1998. 188 s. ISBN 80-90 1936-2-5. TŮMA, J. Signal Processing, Kapitoly o Zpracování signálů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2008. 125 s. NOVÝ, Richard. Hluk a chvění. 2. vyd. Praha: ČVUT, 1995, 389 s. ISBN 80-010-2246-3. Ravindran, A., Ragsdell, K. M.; Reklaitis, G. V. Engineering Optimization. 2nd ed. Wiley, 2003. Yang, Won-Yong, Cao, Wenwu, Chung, Tae-Sang, Morris, John. Applied Numerical Methods Using MATLAB®. Wiley, 2005. Lyshevski, Sergey E. Engineering and Scientific Computations Using MATLAB®. Wiley, 2003.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do technické akustiky. 2. Lidská fyziologie a související pojmy a veličiny technické akustiky. 3. Frekvenční pásma a decibelové stupnice v akustice – váhové filtry, jejich význam a uplatnění. 4. Základy zpracování a analýzy akustických veličin, přístroje pro záznam a vyhodnocení měření. 5. Měření a zpracování dat v aplikacích B&K – PULSE, tvorba projektu pro merení v prostředí PULSE – LabShop. 6. Měření a vyhodnocování akustických výkonů zdrojů hluku. 7. Měření a vyhodnocování akustické intenzity. 8. Metody snižování hluku, akustické emise. 9. Úvod do ozvučování – elektroakustické měniče, měření a posuzování vlastností elektroakustických řetězců. 10. Úvod do problematiky numerického modelování akustických jevů. 11. Základní pojmy a rozdělení akustických jevů z hlediska simulace, přehled numerických metod. 12. Simulace akustických jevů metodou konečných prvků. 13. Simulace akustických jevů metodou hraničních prvků. 14. Simulace vázaných vibro-akustických jevů: oboustranná úloha.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní