330-0521/01 – Diploma Project (DP)

Gurantor departmentDepartment of Applied MechanicsCredits20
Subject guarantordoc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaroslav Rojíček, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2015/2016Year of cancellation2022/2023
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SLA20 Dr. Ing. Ludmila Adámková
BIL59 Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
BRZ021 Ing. Tomáš Brzobohatý, Ph.D.
FER03 Ing. Petr Ferfecki, Ph.D.
FOJ08 doc. Ing. František Fojtík, Ph.D.
FRY72 prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.
FUS76 doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.
HAL22 prof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
HOR33 doc. Ing. David Horák, Ph.D.
KAR72 Ing. Tomáš Karásek, Ph.D.
MAW007 Ing. Pavel Maršálek, Ph.D.
POD10 doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
POL0400 doc. Ing. Stanislav Polzer, Ph.D.
POR05 doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
ROJ71 Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D.
SKA141 Mgr. Pavel Skalný, Ph.D.
SOF007 doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D.
ZAP60 prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+8
Part-time Graded credit 0+36

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student proves ability of an independent work on a given theme.

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Individuálně dle tématu diplomové práce.

Compulsory literature:

[1] Zásady pro vypracování závěrečné kvalifikační práce (bakalářské a diplomové) [online]. Ostrava, 2019, 1. prosince 2019 [cit. 2020-04-27]. Dostupné z: http://iso.fs.vsb.cz/SME/FS_SME_05_003.pdf A dále individuálně, dle tématu diplomové práce.

Recommended literature:

Individuálně dle tématu diplomové práce.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Student bude pravidelně konzultovat své průběžné výsledky s vedoucím práce. Student bude konat obhajobu diplomové projektu v posledním týdnu semestru. Na základě prezentace se určí výsledné hodnocení.

E-learning

no

Other requirements

According to topic, student and chief od diploma thesis prepare schema

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

According to topic, student and chief od diploma thesis prepare schema

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2015/2016 Winter semester, validity until: 2022/2023 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded credit Graded credit 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2022/2023 (N2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner