330-0522/01 – PTK a modální analýza (PTKEMA)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity4
Garant předmětuMgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.Garant verze předmětuMgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL59 Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
CIE0026 Ing. Jakub Cienciala
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti teoreticky i prakticky zvládnou problematiku modálních zkoušek. Budou schopni ve své budoucí inženýrské praxi rozpoznat, kdy je vhodné jako součást řešení konkrétního problému použít výsledky získané modální zkouškou a bude schopen si tyto výsledky opatřit. Budou schopni použít experimentálně získaná data pro ladění konečnoprvkových modelů, čímž významně zvýší spolehlivost výpočtových metod. Zvládnou pokročilou techniku vibrační diagnostiky - metodu zviditelnění provozních tvarů kmitů.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět seznámí studenty s pokročilými experimentálními metodami používanými ve vibrační diagnostice strojů a strojních součástí: 1) s metodou zviditelnění provozních tvarů kmitů a 2) s modální analýzou, a to prováděnou jak klasicky s použitím řízeného buzení, tak s provozní modální analýzou založenou pouze na vyhodnocení vibrační odezvy na přirozené buzení. Studenti budou schopni rozpoznat, v jaké diagnostické situaci je vhodné každou z metod použít, seznámí se s teorií související s jednotlivými metodami a s přístrojovým, technickým a softwarovým vybavením používaným při aplikaci jednotlivých metod. Budou schopni připravit a provést modální zkoušku a vyhodnotit experimentálně získaná data. Výsledky experimentálních metod budou schopni využít k provedení nebo upřesnění diagnózy stavu stroje.

Povinná literatura:

1. MILÁČEK, S. Modální analýza mechanických kmitů. Praha: ES ČVUT, 1992. 154 s. 2. skripta na https://www.vsb.cz/e-vyuka/cs/subject-version/?id=45363 3. skripta na https://www.vsb.cz/e-vyuka/cs/subject-version/?id=45350

Doporučená literatura:

ZAVERI, K. Modální analýza velkých struktur - systémy s více vibrátory. Brno: VÚEZ, 1989. 128s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou nejsou nejsou nejsou nejsou

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Technické a přístrojové vybavení používané pro měření a zpracování vibrací. 2. Význam fáze pro zjišťování provozních tvarů kmitů (PTK), měření transmissibility, časové a spektrální PTK. 3. Použití PTK ve vibrační diagnostice. 4. Případová studie - diagnostika stroje na základě zjištěných PTK. 5. Modální zkouška, účel a způsob jejího provádění, základní pojmy. 6. Dvoukanálová analýza, definice základních funkcí - přenosová funkce, funkce koherence. 7. Metody měření pohyblivosti, základní sestava měření. Analyzátory, digitální zpracování signálů. Způsoby buzení měřené struktury. 8. Úvod do teorie experimentální modální analýzy. Systém s jedním stupněm volnosti, popis a vlastnosti frekvenční odezvové funkce systému s jedním stupněm volnosti. 9. Netlumený a tlumený systém s více stupni volnosti. 10. Metody získávání modálních parametrů. Aplikace experimentální modální analýzy v technické diagnostice. 11. Modální analýza s více vstupy a více výstupy (MIMO). 12. Provozní modální analýza, oblast použitelnosti, interpretace výsledků. 13. Srovnání PTK, klasické modální zkoušky a provozní modální analýzy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku